Facebook

Informacja o kwestach 2014

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że działając na podstawie decyzji nr AO/971/201 wydanej 10 lipca 2014 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadził zbiórkę publiczną w dniach 1 sierpnia i 1 listopada 2014 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, przy Kwaterze poległych żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” .

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 35.204,30- zł.

słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery 30/100,-

w tym: 1 sierpnia 2014r. – 19.481,30 zł

1 listopada 2014r. – 15.723,00 zł

 

Całkowity dochód uzyskany w drodze zbiórki przeznaczony zostanie na sfinansowanie działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach czynach i historii Batalionu, m.in.

  • Wydanie książki „Żołnierze Batalionu AK ZOŚKA represjonowani w latach 1944-1956”,
  • Wymianę brzozowych krzyży,
  • Pielęgnację zieleni na Kwaterze,
  • Organizację sesji historycznej “Batalion ZOŚKA – historia prawdziwa”, która odbyła się 14 października 2014 r w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie

co jest zgodne z celami statutowymi Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.

KWESTA ON-LINE