Facebook

Informacja o kwestach

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że działając na podstawie decyzji nr AO/233/2012 wydanej 19 lipca 2012 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w dniach 1 sierpnia i 1 listopada 2012r przeprowadził zbiórkę publiczną na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, przy Kwaterze poległych żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.


Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 31.116,28,- zł. słownie złotych : trzydzieści jeden tysięcy sto szesnaście 28/100,-

w tym:

- podczas kwesty 1 sierpnia – 21.431,78- zł

- podczas kwesty 1 listopada – 9.684,50- zł

 

Całkowity dochód uzyskany w drodze zbiórki przeznaczony zostanie sfinansowanie działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach czynach i historii Batalionu, m.in. wydanie książki pt „ Pamiętniki Żołnierzy Batalionu ZOŚKA AK” co jest zgodne z naszym celem statutowym.

KWESTA ON-LINE