Facebook

Doroczny opłatek

W dniu 16 stycznia 2016 r. LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” gościło na dorocznym opłatku żołnierzy Batalionu, rodziny żołnierzy, delegację Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka”, Urszula Katarzyńska „Ula”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany m. in. przez Jacka Bartnickiego – sekretarza, Grażynę Krysiak – skarbnika i Annę Roczkowską – członka zarządu.

 

Wśród gości byli m. in. ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu, ksiądz Henryk Kietliński – duszpasterz środowisk kombatanckich.

 

Młodzież szkolna przedstawiła wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety i zarazem żołnierza 2 kompanii „Rudy” plutonu „Alek” Batalionu „Zośka”.

 

Bardzo liczni uczestnicy spotkania cieszyli się z rodzinnej atmosfery opłatka: do zobaczenia za rok !

KWESTA ON-LINE