Facebook

ARTYKUŁY

Zapraszamy

 

W tej rubryce rozpoczynamy publikacje artykułów dotyczących Historii Batalionu, jego żołnierzy, czasu wojny i okresu powojennego.

 

Będziemy też otwierać nasze łamy na teksty dotyczące osób i ludzi związanych z Batalionem.

 

Wszystkich naszych czytelników zapraszamy do współpracy, z radością opublikujemy teksty przez Was przesłane.

 


 

Notatki z akcji Andrzeja Długoszowskiego „Długiego”

 

Autorem notatek jest Andrzej Długoszowski „Klanecki”, „Andrzej Długi”.

 

Andrzej Długoszowski urodził się w Warszawie w dniu 10 listopada 1922 r.

Uczeń Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, harcerz 23 WDH „Pomarańczarnia”.

Podczas okupacji student Szkoły Wawelberga.

W konspiracji od – przydziały służbowe w Grupach Szturmowych: „Sad 100”, „Sad 300”.

W batalionie „Zośka” od początku jego istnienia – zastępca dowódcy plutonu „Alek” w 2 kompanii „Rudy”.

Uczestnik akcji „Sieczychy”, „Wilanów”, „Tłuszcz-Urle”, „Par. I”.

Podharcmistrz, podporucznik. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Zginął w dniu 3 sierpnia 1944 r. na ul. Gęsiej, na przedpolu Gęsiówki.

 

Pobierz artykuł (plik pdf).

 

 

Artykuły archiwalne:

JULIUSZ BOGDAN DECZKOWSKI – Żołnierz, poeta, czasu kurz …

 

KAZIMIERZ ŁODZIŃSKI, WITOLD SIKORSKI, JÓZEF SZAMBORSKI – MEDYCY BATALIONU ARMII KRAJOWEJ „ZOŚKA” W KONSPIRACJI I POWSTANIU WARSZAWSKIM

 

II konspiracja żołnierzy batalionu „Zośka”

 

Juliusz Bogdan Deczkowski – Akcja Meksyk III

 

Jan Rossman – 3 kompania Batalionu „Zośka”

 

Tytus Karlikowski – A imię jego czterdzieści i cztery

 

Anna Borkiewicz–Celińska – “Akcja Sieczychy”.

 

Andrzej Wolski – “Ostatnie dni Batalionu Zośka”

 

Andrzej Wolski – “Akcja Jula”

 

Włodzimierz Steyer – “Druga konspiracja Zośki”

 

Witold Bartnicki, Józef Saski – “Akcja pod Czarnocinem”

 

Julian Borkowski – „Jeszcze jedna cegła w budowie Niepodległej Polski” – hm. ppor. Jan Błoński w relacji ze spotkania na Pawiaku i w al. Szucha (plik pdf)