Facebook

Relacje, wywiady

Rozpoczynamy kolejny cykl dotyczący historii Batalionu „Zośka” – nie bez przyczyny nazywamy ten cykl „wywiady, relacje” – w tym miejscu będziemy publikować:

- przeprowadzone z „Zośkowcami” wywiady – niezależnie od tego, kiedy do nich doszło, czy były kiedykolwiek publikowane,

- relacje – zarówno te, które były już wykorzystywane jak i te, które spoczywają gdzieś w domowych archiwach czy są w rękach miłośników historii Batalionu

 

Zapraszamy do współpracy – prosimy o nadsyłanie materiałów, które mogą być w tym miejscu opublikowane (na adres sekretariat@batalionzoska.pl).

 

Prezentujemy wywiad z Bolesławem Góreckim – “Śnicą”, dowódcą plutonu w Oddziale Dyspozycyjnym Kedywu Okręgu Warszawskiego – “Kedyw Kolegium – A”, a od 12 sierpnia 1944 r. plutonu “Śnicy” wchodzącego w skład 3 kompanii Baonu “Zośka” – wywiad przeprowadzili we wrześniu 2006 r. Anna Roczkowska i Paweł Krzywicki.

Pobierz artykuł (plik pdf)

 

Archiwum

Prezentujemy wywiad z Henrykiem Kowalem „Henrykiem” – żołnierzem plutonu Felek 2 kompanii „Rudy” – wywiad przeprowadziła w grudniu 2005 r. Anna Roczkowska, został zaś opublikowany w Biuletynie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”.

 

Pobierz artykuł (plik pdf)

KWESTA ON-LINE