Facebook

Notatki z akcji Andrzeja Długoszo -wskiego „Długiego”

 

Autorem notatek jest Andrzej Długoszowski „Klanecki”, „Andrzej Długi”.

 

Andrzej Długoszowski urodził się w Warszawie w dniu 10 listopada 1922 r.

Uczeń Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, harcerz 23 WDH „Pomarańczarnia”.

Podczas okupacji student Szkoły Wawelberga.

W konspiracji od – przydziały służbowe w Grupach Szturmowych: „Sad 100”, „Sad 300”.

W batalionie „Zośka” od początku jego istnienia – zastępca dowódcy plutonu „Alek” w 2 kompanii „Rudy”.

Uczestnik akcji „Sieczychy”, „Wilanów”, „Tłuszcz-Urle”, „Par. I”.

Podharcmistrz, podporucznik. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Zginął w dniu 3 sierpnia 1944 r. na ul. Gęsiej, na przedpolu Gęsiówki.

 

Pobierz artykuł (plik pdf).

 

Powrót

KWESTA ON-LINE