Facebook

Bibliografie

 

HARCERSKI BATALION AK „ZOŚKA”

BIBLIOGRAFIA

 I. Archiwa, w których znajdują się dokumenty dotyczące Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
 • Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie
 • Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów, [w:] Muzeum Harcerstwa w Warszawie
 • Muzeum Harcerstwa w Warszawie
 • Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
 • Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie

 

II. Źródła drukowane

 • Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów, wstęp, opracowanie i wybór tekstów, Tomasz Strzembosz, PWN, Warszawa 1996
 • Fragmenty Archiwum Baonu „Zośka”, opr. Anna Borkiewicz-Celińska, „Najnowsze Dzieje Polski 1939-1945”, Warszawa 1962, t. VI, s. 215-284
 • Górecki Juliusz [Kamiński Aleksander], Kamienie na szaniec, wyd. 1, KOPR, Warszawa, lipiec 1943; wyd. 2, Warszawa 1944
 • Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, Warszawa 1956; wyd. IX, wyd. „Śląsk”, Katowice 1982
 • Kamiński Aleksander, Stones for the Rampart, London 1945
 • Kamiński Aleksander, Hradba statečnosti, „Junaci vpřed”, Praha 1948, nr 1-9
 • Kamiński Aleksander, Zośka i Parasol, Warszawa 1957; Warszawa 1970; Warszawa 1979
 • Kamiński Aleksander, Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich, (opr. Barbara Wachowicz), Iskry, Warszawa 2009
 • Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych, Komitet Redakcyjny, Piotr Mierecki, Wasilij Christoforow, Jurij Griszin, Marcin Majewski, Władimir Makarow, Zbigniew Nawrocki, Natalia Pieriemyszlennikowa, Andriej Tiurin, Jędrzej Tucholski, Władimir Winogradow, wyd. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Rejestracji i Zasobów Archiwalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Warszawa – Moskwa 2007
 • Szare Szeregi. Związek Harcerstwa Polskiego w czasie II Wojny Światowej. Główna Kwatera Harcerzy „Pasieka”. Ocalałe dokumenty, opr. Jana Rossman „Wacek”, Londyn 1982
 • Żołnierze Powstania Warszawskiego w Archiwum Romualda Śreniawy-Szypiowskiego, opr. Jan Annusewicz, Katarzyna Błaszkiewicz, Bartosz Nowożycki, Anna Wasilewska, Agnieszka Wopińska, pod red. Mariusza Olczaka, wyd. Archiwum Akt Nowych, Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa [2012]

 

 III. Pamiętniki i wspomnienia

 • Akcja „N”. Wspomnienia 1941-1944, pod red. H. Auderskiej, Z. Ziółka, Czytelnik, Warszawa 1972
 • Aresztowane Powstanie, red. J.Z. Sawicki, Warszawa 2004
 • Białous Ryszard kpt. „Jerzy”, Walka w pożodze, Paryż 1946
 • Białous Ryszard „Jerzy”, Walka w pożodze. Batalion Armii Krajowej „Zośka” w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 2000
 • Broniewski Stanisław, Całym życiem… Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1983
 • Bukalska Patrycja we współpracy ze Stanisławem Aronsonem, Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, „Wróbel” z „Kamieni na szaniec”, Wydawnictwo „Słowo”, Warszawa 1992
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Wspomnienia żołnierza baonu AK „Zośka”, Warszawa 1999
 • Dylik A., Zbrodnia przynależności [Wywiad z Anną Jakubowską], „Poczta Polska”, 1 VIII 2006
 • Harcerki 1939-1945. Relacje – pamiętniki, wybór i opracowanie Krystyny Wyczańskiej, przy współpracy Zofii Florczak, Danuty Januszajtis-Połeciowej i Anny Szolc, PWN, Warszawa 1985
 • Jastrzębski Stanisław, Zaczęło się pod Arsenałem, Warszawa 1987
 • Kalandyk Kazimierz, Dwa pierwsze dni powstania, „Gdański Przekaz”, Światowy Związek Żołnierzy AK, 1991
 • Kasprzak Jerzy „Albatros”, Tropami powstańczej przesyłki. Opowieść o zawiszakach – najmłodszych żołnierzach Armii Krajowej, NeoMedia, wyd. VI, Warszawa 2009
 • Kowalewski Stefan, Wspomnienia z „Zośki”, „Gdański Przekaz”, Światowy Związek Żołnierzy AK, 1991
 • Kozłowski Henryk, List do redakcji, „Zeszyty Historyczne” z. 96, 1991
 • Kozłowski Henryk, Plan, przygotowanie, odwołanie, „Stolica” nr 30, 1958
 • Kozłowski Henryk, Wspomnienia z akcji Wilanów, „Stolica” nr 24, nr 25, nr 26, 1957
 • Kozłowski Henryk, Wspomnienie o „Jerzym” – Ryszardzie Białousie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” – Dodatek „Tydzień” (Londyn) nr 24, 1992
 • Krupa Stanisław, Godzina „W”. Wspomnienia żołnierza batalionu „Zośka”, „Kurier Polski”, nr 179, 1969
 • Krupa Stanisław, Wolność zdobywa się krwią. Pokonani zwycięzcy (Z dziennikarzem, żołnierzem batalionu „Zośka” rozmawia Ewa Kaszuba), „Rzeczpospolita” nr 176, 1994
 • Krupa Stanisław, X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej, Ząbki 2000
 • Krupa Stanisław, Wpław przez Wisłę, „Rzeczpospolita”, 4-5 IX 2004, dodatek specjalny nr 4, s. 12-13
 • Krupa Stanisław, Kujawski Zygmunt, Batalion „Zośka” sierpień-wrzesień 1944 r., „Tygodnik Demokratyczny” nr 31, 32, 33, 34, 1985
 • Kujawski Zygmunt, Chirurg w konspiracyjnej warszawskiej służbie zdrowia, „Przegląd Lekarski” nr 1, 1971
 • Kujawski Zygmunt, Przemarsz przez miasto, „Służba Zdrowia” nr 30, 1957
 • Kujawski Zygmunt „Brom”, Krupa Stanisław „Nita”, Chylińska B. „Bogna”, Zwyczajni, prości, nie ogromni, „Tu i teraz” 1982, nr 9
 • Kulesza Juliusz, W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Warszawa 2003
 • Likiernik Stanisław, Diabelne szczęście czy palec Boży?. Wspomnienia, wyd. II poprawione, Lublin 2004
 • Łodziński Kazimierz, Akcja za 100 milionów, „Kierunki” 1979, nr 30
 • Łodziński Kazimierz, Jastrzębski Stanisław, Mirowski Stefan, Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja pod Arsenałem, „Kierunki” 1978, nr 13
 • Milczyński Stanisław, Dziennik por. „Gryfa” 1939-1945, Toronto 2005
 • Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień, wybór relacji: Piotr Stanek, Agnieszka Dzierżanowska, Warszawa 2013
 • Pamiętnik „Zośki”, „Gazeta Ludowa”, marzec 1946 (III odcinki)
 • Pamiętniki żołnierzy baonu „Zośka”. Powstanie Warszawskie, wybór, redakcja, indeks, Tadeusz Sumiński, wyd. I, Warszawa 1957; wyd. II, Warszawa 1959; wyd. III, Warszawa 1970; wyd. IV, Warszawa 1981; wyd. V, Warszawa 1986; wyd. VI, Warszawa 1997, wyd. VII, redakcja Tadeusz Sumiński, Janina Snitko-Rzeszot, Warszawa 2012
 • Pełnić służbę… Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945, red. Anna Zawadzka i Zofia Zawadzka, Warszawa 1983
 • Podrygałło Jadwiga, Ach, te dziewczęta. Dysk we wspomnieniach i relacjach, Warszawa 1996
 • Rybicki Józef Roman, Notatki Szefa Warszawskiego Kedywu, przygotowała do druku Hanna Rybicka, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003
 • Sajko-Degórska Halina „Iga”, Wspomnienia z perspektywy lat, „Słowo Powszechne”, 1974
 • Sieradzki Stanisław, Janek Anoda – jakim go pamiętam, Celestynów 1993
 • Sikorski Witold, Natarcie na Dworzec Gdański, „Życie Warszawy” 1956, nr 210
 • Szarzyńska-Rewska A., Nieudany atak [na Dworzec Gdański], „Więź” 1969, nr 7-8
 • Swierczewska-Jakubowska A., Mokotów 1949, „Rzeczpospolita”, 2-3 X 2004, dodatek specjalny nr 5
 • Towar został wysłany”. Rozmowa z Zygmuntem Kaczyńskim „Wesołym”, żołnierzem Szarych Szeregów, „Życie Warszawy” 25 III 1983
 • Warszawski Józef SJ, Ojciec Paweł z białą chorągiewką, „Horyzonty” 1958, nr 11-12
 • Warszawski Józef SJ, Ojciec Paweł z białą chorągiewką, „Horyzonty” 1959, nr 1
 • Wolski Andrzej, Akcja Celestynów, „Stolica” 1959, nr 21
 • Wolski Andrzej, Drzwi bez klamki, Warszawa 1995
 • Wolski Andrzej, Powolne konanie, Warszawa 2000
 • Wolski Andrzej, Telefon, „Drużyna” 1958, nr 5
 • Wspomnienia więźniów Pawiaka. Harcerze na Pawiaku, praca zbiorowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1964
 • Wyganowska Anna, Gęsiówka, „Biuletyn Informacyjno-Historyczny”, nr 68, Koło Byłych Żołnierzy AK Los Angeles
 • Wyganowska Anna, Z Czerniakowa na Mokotów, „Biuletyn Informacyjno-Historyczny” nr 64, 1987, Koło Byłych Żołnierzy AK Los Angeles
 • Zabłocki Jerzy „Igor”, „Jerzyki” z „Miotłą” w tarczy, wyd. Efekt s.c., Warszawa 1994
 • Zator-Przytocki J., Pamiętniki, Wrocław 1987
 • Zawadzka Anna, Zawadzka Zofia, Pełnić służbę… Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945, Warszawa 1983
 • Zawodny Janusz Kazimierz, Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady, wyd. 2 IPN, Warszawa 2004
 • Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, pod red. Zbigniewa Wasilewskiego, Kraków 1967

 

IV. Opracowania

 • Aleksander Kamiński Pedagog społeczny, red. I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka, Łódź 1996
 • Bartelski Lesław M., Mokotów 1944, wyd. MON, Warszawa 1972, Warszawa 1986
 • Bartoszewski Władysław, Dni walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, ALFA, Warszawa 1989; Warszawa 2004
 • Bartoszewski Władysław, Warszawski pierścień śmierci 1939-1944, wyd. II, Warszawa 1970
 • Bejm Bogdan, Od Kedywu do baonu „Zośka”, Łódź 1994
 • Bejm Bogdan, Powstańcy warszawscy z kręgu zgierskiego, Zgierz 1987
 • Bielecki Robert, Żołnierze Powstania Warszawskiego. Dokumenty z archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża, t. 1-2, 3 (we współpracy z Markiem Strokiem), wyd. Neriton, Warszawa 1995, 1996, 1997
 • Borkiewicz Adam, Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1964
 • Borkiewicz-Celińska Anna, Batalion „Zośka”, PIW, Warszawa 1990
 • Bór-Komorowski Tadeusz, Armia Podziemna, Londyn 1989
 • Broniewski Stanisław, Akcja pod Arsenałem, Warszawa 1972, wyd. 2, Warszawa 1983
 • Broniewski Stanisław, Pod Arsenałem, Warszawa 1957
 • Broniewski Stanisław, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, [w:] Sztafeta Pokoleń, Warszawa 1971
 • Broniewski Stanisław, Florian Marciniak Naczelnik Szarych Szeregów, Warszawa 1988
 • Brzozowska Helena, Nasza dziwna grupa ZWZ-AK, Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici, Kraków 1993
 • Budzyński W., Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila, Warszawa 1992
 • Chorągiew Warszawska ZHP w Konspiracji. Warszawskie Szare Szeregi X. 1939 r. – VII. 1944 r. (Organizacja), opr. Marian Michałowski „Jacek”, Warszawa 1998
 • Cmentarz Komunalny Powązki. Dawny Wojskowy w Warszawie, red. Juliusz Jerzy Malczewski, Warszawa 1989
 • Cmentarz Powązkowski w Warszawie, pod red. Jerzego Waldorffa, Warszawa 1984
 • Czarski Andrzej, Najmłodsi żołnierze Walczącej Warszawy, Warszawa 1971
 • Czerkawski A., Dunin-Wąsowicz M., Zamach na Kutscherę, Warszawa 1967
 • Czuchnowski W., Pamięć Anody, „Gazeta Wyborcza” 2 VIII 2004
 • Davis Norman, Powstanie ’44, Kraków 2004
 • Drewnowski Jerzy, Koźniewski Kazimierz, Pierwsza bitwa z gestapo, Warszawa 1965
 • Duchowski Tymoteusz, Powałkiewicz Juliusz, Kanały. Trasy łączności specjalnej (kanałowej) Powstania Warszawskiego, seria: Warszawskie Termopile 1944, wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2003
 • Fieldorf M., Zachuta L., Generał „Nil” August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty, relacje, Warszawa 1993
 • Fojcik Sławomir „Hel”, Żołnierze AK „Kryska”, Związek Powstańców Warszawskich Zarząd Główny Środowisko „Kryska”, Warszawa 1994
 • Głuszek Zygmunt, Hej chłopcy… Zawiszacy z Szarych Szeregów, cz. 1, Konspiracja, Warszawa 1998
 • Głuszek Zygmunt, Hej chłopcy…Harcerze Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim, cz. 2, Powstanie, Warszawa 2001
 • Grigo Tadeusz, Powiśle Czerniakowskie 1944, wyd. MON, Warszawa 1989
 • Harcerki 1939-1945, pod red. Krystyny Wyczańskiej, wyd. II poprawione i uzupełnione, PWN, Warszawa 1983
 • Harcerze Mokotowa. Suplement do opracowania Warszawskie Szare Szeregi (Organizacja), opr. Marian Michałowski „Jacek”, Warszawa 1998
 • Heske-Kwaśniewicz Krystyna, Jan Romocki – wiersze, Warszawa 1986
 • Jabrzemski Jerzy, Harcerze z Szarych Szeregów, PWN, Warszawa 1997
 • Janowski A., Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 1992
 • Jarzembowski Kazimierz, Kuprianowicz Ludmiła, Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920-1949, Kraków 2006
 • Jasiński Grzegorz, Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w Powstaniu Warszawskim, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2008
 • Józef i Leona Zawadzcy oraz ich dzieci Hanka i Tadeusz, [w:] Losy kilku zalesiańskich rodzin, [w:] Zalesie Dolne. Nasze miejsce na ziemi, Zeszyt II: Zalesie w czasie okupacji. Pierwsze lata powojenne. Dzieje kilku zalesiańskich rodzin, opr. Mira Walczykowska, Piaseczno 2009, s. 53-63
 • Kaczyńska Danuta, Byli żołnierzami Parasola, Warszawa 1976
 • Kaczyńska Danuta, Dziewczęta z Parasola, Warszawa 1993
 • Kaczyńska Danuta, Grupa żoliborska okupacyjnego „Petu”, [w:] Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1944, z. I, Warszawa 1971, s. 327-361
 • Kaczyńska Danuta, Pyka Gotfryd, Piotr Pomian Szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów, Warszawa 1984
 • Kanały w Powstaniu Warszawskim, opr. zbiorowe, wyd. Neriton, Warszawa 1998
 • Kazimierska Janina, Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1944, Warszawa 1980
 • Kirchmayer Jerzy, Powstanie Warszawskie, Książka i Wiedza, wyd. IX, Warszawa 1984
 • Kmita-Piorunowa Aniela, Wyka Kazimierz, Krzysztof Kamil Baczyński – utwory wybrane, Kraków 1976
 • Kopf Stanisław, Powstańcy w obozach jenieckich, seria: Warszawskie Termopile 1944-1945, wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2003
 • Kulesza Juliusz, Powstańcza Starówka. Ludzie i ulice, wyd. Askon i wyd. Attyka, Warszawa 2007
 • Kulesza Juliusz, Reduta PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w konspiracji i Powstaniu Warszawskim, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989
 • Kulesza Juliusz, Starówka, seria: Warszawskie Termopile 1944, wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 1999
 • Leopold Jan, Bohaterowie Powstania Warszawskiego z Dziektarzewa, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew, Dziektarzew 2014
 • Lipiński Piotr, Geniusz i świnie. Rzecz o Jacku Karpińskim, Wydawnictwo Janka, Warszawa 2014
 • Lipiński Piotr, Anoda kamień na szańcu, Agora, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2015
 • Machowska Maria, Virtuti na habitach, seria: Warszawskie Termopile 1944, wyd. Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2005
 • Maliszewska Izabella, Maliszewski Stanisław, Śródmieście Północne, seria: Warszawskie Termopile 1944, wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2000
 • Maliszewska Izabella, Maliszewski Stanisław, Śródmieście Południowe, seria: Warszawskie Termopile 1944, wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2001
 • Materiały z obchodów 50-tej rocznicy „Akcji Celestynów”, Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne, Celestynów 20 V 1994
 • Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987
 • Mazurkiewicz S., Jan Mazurkiewicz „Radosław”, „Sęp”, „Zagłoba”, Warszawa 1994
 • Michalski Czesław, Wojna warszawsko-niemiecka, wyd. I, Warszawa 1971; wyd. II, Warszawa 1974
 • Michałowski Marian „Jacek”, Warszawskie Szare Szeregi X.1939 – VII. 1944. Chorągiew Warszawska ZHP w konspiracji, Warszawa 1998
 • Miszczuk Marian, Jan Rossman pseudonim „Wacek”, Warszawa 2009
 • Mórawski Karol, Świerczek Lidia, Czerniaków, seria: Warszawskie Termopile 1944, wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2001
 • Nasza szkoła. Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1897-1997, opr. Adam Czetwertyński, Warszawa 2001
 • Niżyński Leszek, Batalion Miotła, PAX, Warszawa 1992
 • Nowak Szymon, Przyczółek Czerniakowski 1944, inforteditions, Zabrze 2011
 • Nowożycki Bartosz, Batalion Armii Krajowej „Czata 49” w Powstaniu Warszawskim, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008
 • Nowożycki Bartosz, Zgrupowanie AK „Radosław”, Geneza, szlak bojowy, i powojenne losy żołnierzy, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2014
 • Oddziały Powstania Warszawskiego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988
 • Okolski Tadeusz, Batalion „Dzik” w Powstaniu Warszawskim, opr. Juliusz Kulesza, Wydawnictwo Fundacji „Historia pro futuro”, Warszawa 1994
 • Olczak Mariusz, Jan Rodowicz Anoda. Życie i śmierć bohatera „Kamieni na szaniec”, Historyczna, Archiwum Akt Nowych, Warszawa 2015
 • Pietrzak Agnieszka, Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944-1956, I wyd. IPN, Warszawa 2008, II wyd. Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Warszawa 2016
 • „Pochodem idziemy…”. Dzieje i legenda Szkoły im. Stefana Batorego w Warszawie, praca zbiorowa, wyd. 2 uzupełnione, Warszawa 2003
 • Podlewski Stanisław, Przemarsz przez piekło, Warszawa 1957
 • Podlewski Stanisław, Rapsodia żoliborska, Warszawa 1979
 • Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III, Armia Krajowa, Londyn 1950; wyd. II poprawione, [opr. zbiorowe], Komisja Historyczna B. Sztabu Głównego w Londynie, Instytut Historyczny gen. Sikorskiego, Warszawa-Londyn 1999
 • Powstanie Warszawskie. Służby w walce, pod red. Romualda Śreniawy-Szypiowskiego, Warszawa 1994
 • Półturzycki J., Aleksander Kamiński, Warszawa 2006
 • Przewodnik po Gimnazjum i Liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie, opr. Marcin Miros, Warszawa 2008
 • Przygoński Antoni, Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944, PWN, Warszawa 1988
 • Rodowicz W., Rodowiczowa S., Iwanicka Z. z Rodowiczów, Tryptyk rodzinny. Dzieje rodziny Rodowiczów, Warszawa 1999
 • Rodzina Rodowiczów, [w:] Losy kilku zalesiańskich rodzin, [w:] Zalesie Dolne. Nasze miejsce na ziemi, Zeszyt II: Zalesie w czasie okupacji. Pierwsze lata powojenne. Dzieje kilku zalesiańskich rodzin, opr. Mira Walczykowska, Piaseczno 2009, s. 90-95
 • Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. 1-3, pod red. Jerzego Jabrzemskiego, PWN, Warszawa 1988
 • Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje Oddziału do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, PAX, Warszawa 1981, Warszawa 1984, Warszawa 1992
 • Stachiewicz Piotr, Starówka 1944, MON, Warszawa 1983
 • Strzembosz Tomasz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1978
 • Strzembosz Tomasz, Odbijanie i uwalnianie więźniów w Warszawie 1939-1944, Warszawa 1972
 • Strzembosz Tomasz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1971, Warszawa 1979
 • Świderski Henryk, Okupacja i konspiracja w Obwodzie AK Grójec-„Głuszec”, wyd. PAX, Warszawa 1989
 • Trojan Włodzimierz, Ci, którzy przeżyli… Biografie żołnierzy batalionu „Zośka” Armii Krajowej, Warszawa 2002
 • Trojan Włodzimierz, Kwatera Batalionu Zośka. Dawny Cmentarz Wojskowy na Powązkach, wyd. I Fundacja Ochrony Zabytków, Warszawa 1991, wyd. II Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Warszawa 2011
 • Uczestnicy „Akcji Celestynów” w harcerskiej gawędzie, Celestynów 1993
 • Wachowicz Barbara, Anoda – ułan batalionu Zośka, [w:] Antologia reportażu polskiego, Katowice 1998
 • Wachowicz Barbara, Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin, t. II Wierna Rzeka Harcerstwa, Rytm, Warszawa 2002
 • Wachowicz Barbara, Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”, t. III Wierna Rzeka Harcerstwa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2007
 • Wachowicz Barbara, To „Zośki” wiara! Część 1. Gawęda o Harcerskim Batalionie AK „Zośka”, t. IV Wierna Rzeka Harcerstwa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005
 • Wachowicz Barbara, To „Zośki” wiara! Część 2. Gawęda o Harcerskim Batalionie AK „Zośka”, t. IV Wierna Rzeka Harcerstwa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005
 • Wachowicz Barbara, Ułan Batalionu „Zośka”, t. V Wierna Rzeka Harcerstwa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2015
 • Wanat Leon, Za murami Pawiaka, Książka i Wiedza, Warszawa 1958
 • Wielka Gra. Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 1939-1945, wyd. Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy AK, Londyn 1974
 • Wiśniewska Maria, Harcerz, żołnierz, obywatel… Szkice o prasie Szarych Szeregów, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987
 • Witkowski H., „Kedyw” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944, Warszawa 1984
 • Wolski Andrzej „Jur”,Akcja Celestynów, KRIS, Warszawa-Celestynów [1993]
 • Wroniszewski J.K., IV Obwód Armii Krajowej Ochota Okręg Warszawa, Warszawa 1997
 • Wroniszewski K. Józef, Ochota 1939-1945, Warszawa 1976
 • Wróblewski Jarosław, Zośkowiec, Fronda, Warszawa 2013
 • Wyganowska-Eriksson Anna, Pluton pancerny „Batalionu „Zośka” w Powstaniu Warszawskim, I wyd. FBC, Warszawa 1994, II wyd. Oficyna Wydawnicza Finna, Gdańsk 2010
 • Zaborski Zdzisław, Tędy przeszła Warszawa. Epilog Powstania Warszawskiego. Pruszków Durchgangslager 121. 6.08-10.10.1944, Warszawa 2004
 • Zawadzka Anna, O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”, Warszawa 2001
 • Zawadzka Anna, Rossman Jan, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Oficyna Wydawnicza Interim, Warszawa 1991; Łódź 2001
 • Z dziejów Liceum i Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, opr. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Benon Lisowski, Andrzej Liszka i Tadeusz Targowski, Warszawa 1981
 • Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela – ze wspomnień i dokumentów, (opr. zbiorowe), Warszawa – Gdańsk 2004
 • Zonik Zygmunt, Wyrwani z szeregów. Harcerki i harcerze na Pawiaku w latach okupacji hitlerowskiej, Młodzieżowa Agencja Prasowa, Warszawa 1988
 • Zürn-Zahorski Zbigniew, Pseudonim „Jacek”, Instytut Wydawniczy Świadectwo, [Bydgoszcz 1993]
 • Żbikowski Jakub, Zgrupowanie Armii Krajowej „Leśnik”. Geneza i szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim, [Warszawa 2008]

 

V. Artykuły

 • Akcja „Sieczychy”. Nieznana relacja „Drogosława”, „Kierunki” nr 33, 1986
 • Badowski Ryszard, Z barykad Warszawy pod Krzyż Południa. Dowódca batalionu „Zośka” po 30 latach z wizytą w stolicy, „Express Wieczorny”, nr 201 (8831), Warszawa, poniedziałek 26 VIII 1974, s. 1, 2.
 • Bagiński J., Przez Ogród Saski do Śródmieścia, „Harcerstwo” nr 7-8, 1994
 • Balcerzak M., Jeszcze o Jurku Horczaku, „WTK” nr 6, 1968
 • Bartnicki Witold, Saski Józef, Akcja pod Czarnocinem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1958, nr 2, s. 59-85
 • Bartoszewski Władysław, Akcja „Wieniec”, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 39/40; „Tygodnik Powszechny” 1958, nr 19
 • Bartoszewski Władysław, Organizacja Małego Sabotażu „Wawer” w Warszawie (1940-1944), „Najnowsze Dzieje Polski 1939-1945”, Warszawa 1966, t. X
 • Bartoszewski Władysław, Z kart wojennej służby Aleksandra Kamińskiego. Komendant „Wawra”, „Tygodnik Powszechny” nr 18, 19, 1978
 • Batalion „Zośka”. Z pamiętników harcerzy, „Za Wolność i Lud” nr 15, 1964
 • Batalion „Zośka”. Encyklopedyczny Poradnik Instruktorski, wkładka do „Harcerstwa” nr 7-8, 1970
 • Bayer Stanisław, Czerniaków. Powstańcza Służba Zdrowia cz. 5, „WTK” nr 36 (1095), 8 IX 1974, s. 7
 • Becker Z., Organizacja Małego Sabotażu „Wawer” 1940-1944, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 2, 1992
 • Bekasiak J., Było to pod Arsenałem, „Drużyna” nr 17, 1966
 • Berezowski S., Kamyk, Kazimierczak, Hubert. Wspomnienia o Aleksandrze Kamińskim, „Tygodnik Powszechny” nr 24, 1982
 • Białous Ryszard, Bracia Romoccy, „Stolica” 1974, nr 41
 • Białous Ryszard, Po 30 latach w Warszawie. Spotkanie z b. dowódcą batalionu „Zośka” rozmawia Adam Zarzycki, „Za Wolność i Lud” nr 38, 1974
 • Białous Ryszard, Przebicie do Śródmieścia, „Na przełaj” nr 39, 1974
 • Białous Ryszard, Przekazać to, co najważniejsze. Rozmowę przeprowadził Andrzej Łada, „Kierunki” nr 39, 1974
 • Białous Ryszard, Udział Harcerzy w Powstaniu, „Znicz” (Londyn) nr 7, 1947
 • Białous Ryszard, Zdobycie „Gęsiówki”, „Polska Walcząca” (Londyn) nr 16-17, 1945
 • Białous Ryszard, Ostatni dzień Czerniakowa, „Polska Walcząca” (Londyn) nr 28, 1945
 • Białous Ryszard, Ze „Starówki” do Śródmieścia, „Polska Walcząca” (Londyn) nr 44-45, 1945
 • Białous Ryszard, Życie z legendą. Z dowódcą batalionu „Zośka” rozmawia Jerzy Pacuła, „Kulisy” nr 38, 1974
 • Białous Ryszard, Żołnierz AK pod Krzyżem Południa. Rozmawia Stanisław Padlewski, „Za i przeciw” nr 41, 1974
 • Bocian F., Aleksander Kamiński – życie, działalność, twórczość, „Biuletyn Pedagogiczny” nr 1, 1990
 • Borkiewicz-Celińska Anna, Kobiety w dywersji, „Więź” nr 10, 1976
 • Borkiewicz-Celińska Anna, Z powstańczej reduty do Patagonii, „Życie Warszawy” dodatek „Historia i Życie” nr 17, 1992
 • Borkiewicz-Celińska Anna, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, „Gazeta Stołeczna” nr 205, 1998
 • Borkowski Julian, Ekshumacje poległych powstańców warszawskich na przykładzie Jana i Wojciecha Lenartów batalionu harcerskiego AK „Zośka”, „Kronika Warszawy” nr 36, 2009, s. 34-44
 • Borkowski Julian, Harcerska działalność konspiracyjna, pobyt na Pawiaku i dalsze losy Juliusza Bogdana Deczkowskiego ”Bejota”, „Laudańskiego”, „Niepodległość i Pamięć”, nr 22, 2015, s. 105-154
 • Borkowski Julian, Jeńcy ze Stalagu 344 Lamsdorf – powstańcy warszawscy z konspiracyjną służbą w Szarych Szeregach (wybrane przykłady), „Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowice. Historia i współczesność”, z. 5, pod red. naukową P. Stanka, Opole 2013, s. 169-196
 • Borkowski Julian, Jeszcze jedna cegła w budowie niepodległej Polski – hm. ppor. Jan Błoński w relacji ze spotkania na Pawiaku i w alei Szucha, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 96, Warszawa 2012, s. 53-67
 • Borkowski Julian, Harcmistrz „Jurwiś” – bohater Szarych Szeregów i Armii Krajowej, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 82, Warszawa, sierpień 2007, s. 20-30
 • Borkowski Julian, Podharcmistrz „Sikora” – instruktor Szarych Szeregów i twórca powstańczych pieczątek, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 86, Warszawa, sierpień 2008, s. 23-33
 • Borkowski Julian, Relacja Marianny Mroczkowskiej ps. „Magda”, „Barbara” dotycząca służby harcerskiej w Powstaniu Warszawskim, „Niepodległość i Pamięć”, nr 23, Warszawa 2006, s. 115-140
 • Borodzik Andrzej, „Całym życiem” w harcerskiej służbie hm. Maria Jędrzejkiewicz „Ryśka”. Harcerski życiorys, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 96, Warszawa 2012, s. 73-77
 • Broniewski Stanisław, Pod Arsenałem, „Nowiny Literackie” nr 31, 32, 33, 35, 1947
 • Broniewski Stanisław, W rocznicę Arsenału, „Czuwaj” nr 4, 1957
 • Broniewski Stanisław, Pod Arsenałem, „Harcerska Kuźnia” nr 4, 6, 7, 1957
 • Broniewski Stanisław, Harcmistrz Florian Marciniak. Twórca Szarych Szeregów, „Czuwaj” nr 7-8, 1957
 • Broniewski Stanisław, Wawer – Palmiry, „Drużyna” nr 8, 9, 10, 11, 1957
 • Broniewski Stanisław, Walka pod Arsenałem, „Dookoła świata” nr 12, 1957
 • Broniewski Stanisław, Akcja pod Arsenałem, „Świat Młodych” nr 28, 1957
 • Broniewski Stanisław, Związek Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej, „Wiadomości Wigierskie” nr 7, 1960
 • Broniewski Stanisław, Aresztowanie Floriana, „Więź” nr 7-8, 9, 10, 11-12, 1963
 • Broniewski Stanisław, Całym życiem służyć Polsce, „WTK” nr 11, 1968
 • Broniewski Stanisław, W sprawie Kedywu, „Tygodnik Powszechny” nr 2, 1974
 • Broniewski Stanisław, Naczelnik Szarych Szeregów, „Za wolność i lud” nr 10, 1974
 • Broniewski Stanisław, Dom profesora Gutta, „Tygodnik Powszechny” nr 34, 1974
 • Broniewski Stanisław, Pod Arsenałem, „Kultura i Ty” nr 4, 1975
 • Broniewski Stanisław, „Zośka” we wspomnieniach najbliższych, „WTK” nr 34, 1978
 • Broniewski Stanisław, Rodowód batalionu „Parasol”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 24, 1994
 • Budzyński W., Przebudź się, jesteś wolny. Rozmowa z Juliuszem Bogdanem Deczkowskim, „Sztandar Młodych”, nr 183-184, 1981
 • Budzyński W., Śmierć w Ratuszu, „Polityka” nr 17, 1983
 • Bura L., Pod Arsenałem, „Tydzień” 1978, nr 15
 • Bytnar Zdzisława, Deczkowski Juliusz Bogdan, Relacja Kołczana, „WTK” nr 13, 31 III 1968
 • Bytnarowa Zdzisława, Harcerz z Szarych Szeregów, „Za i przeciw” nr 18, 1966
 • Bytnarowa Zdzisława, W oczach matki, „Drużyna” nr 13, 1968
 • Chojko Tadeusz, Powrót. Tu tylko Arsenał stoi, gdzie stał, opr. Zbigniew Damski, „Polska Zbrojna” – Magazyn Tygodniowy nr 13, 1992
 • Cieśliński L., Nad własną mogiłą. Z walk batalionu „Zośka”, „Kierunki” nr 37, 1976
 • Czarski Andrzej, Najmłodsi „Zośki”, „WTK” nr 27, 1971
 • Czart-Lechmirowicz Stanisław, Ostatnie dni Starówki, „Tygodnik Warszawski” nr 37-38, 1947
 • Daszczyński Roman, Prawdziwa historia „Kamieni na szaniec”, Gazeta Wyborcza, 17-19 III 2014
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja pod Arsenałem, „Kierunki” nr 13, 26 III 1978
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja Sieczychy, „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 35
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja Wilanów, „Gromada Rolnik Polski” nr 141, 29 XI 1973
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja Wilanów 26.09.1943, „Nowa Kultura” 1957, nr 20
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja Wilanów (26.09.1943), „Polska Zbrojna”, 24-26 IX 1993
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja T-U w świetle dokumentów, „WTK” nr 21, 26 V 1968
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Akcja „Meksyk III”, „Stolica” nr 17, 25 IV 1965
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Aleksander Kamiński (w 90. rocznicę urodzin), „Polska Zbrojna”, nr 19, 28 I 1993
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Andrzej Błędowski – „Bury”, „Powściągliwość i praca” nr 7-8, 1986
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Bo nie ma rozerwania, choć rozerwane słowa, Bo nie ma zapomnienia, choć życie nas zapomni…, „Sztandar Młodych” nr 183, 3-4 VIII 1957
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Bohaterska łączniczka Warszawy, „WTK” nr 30, 1973
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Ból matki – listy Jadwigi Romockiej, „Słowo” 20-22 IX 1996
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Brzozowe Krzyże, „Słowo” nr 12, 17-19 I 1997
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Czterech z „Agricoli”, „Słowo Powszechne” nr 238, 27-29 XI 1981
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Do wspomnień o Tadeuszu Zawadzkim – Zośce, „Pokolenia” nr 2, 1970
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Druh Aleksander Kamiński, „Ład” nr 12, 20 III 1988
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Drzewo Pawiaka, „Stolica” nr 3, 18 I 1987
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Eugeniusz Kecher „Kołczan”, „Pokolenia” 1974, nr 3/47
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Gdy przed dom zajechali żandarmi, „Za Wolność i Lud”, nr 15, 1968
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Gestapo w Gimnazjum im. T. Rejtana, „WTK”, nr 17/815, 27 IV 1969
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Hej, chłopcy, bagnet na broń!, „Słowo”, 30 VII 1996
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Imieniny, „Stolica” nr 19, 8 V 1960
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, I trzeba martwą broń zamienić w krzyż i płomień, „Polska Zbrojna” nr 253, 28 XII 1992
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Jak baon „Zośka” uwolnił Żydów z Gęsiówki i jak Gazeta Wyborcza chce ukryć, że Żydzi byli naszymi towarzyszami broni, „Ład” nr 31, 31 VII 1994
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Jak powstał pluton „Alek” kompanii „Rudy” baonu „Zośka”, „Stolica” 1977, nr 13
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, „Janka”, „Ćwik”, „Wojtek”, „Stolica” nr 33, 16 VIII 1981
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Jerzy Horczak „Wróbel”, „Stolica” nr 50, 11 XII 1988
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Jeszcze w sprawie kaprala Leszka, „Kierunki” nr 37, 12 IX 1976
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Jurek Horczak i inni. Wspomnienie o Szarych Szeregach, „Kierunki” nr 29, 16 VII 1972
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Kobur – z redakcyjnej poczty, „WTK”, nr 24, 13 VI 1971
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Meksyk III, „Stolica” 1965, nr 17
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Moje pierwsze i ostatnie spotkanie z Tadeuszem Zawadzkim „Zośką”. Lista uczestników „Akcji Sieczychy” – uzupełnienia, „WTK” nr 33, 18 VIII 1968
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, „Morro, „Kołczan”, „Kierunki” nr 32, 6 VIII 1978
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Na Pawiaku, Rakowieckiej i we Wronkach, „Słowo”, 22-26 XII 1995
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Niech Ambasador nosi Ordery, „Dziennik Związkowy USA”, 27-28 VII 1974
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Obrona magazynu broni, „Kulisy” nr 12, 23 III 1958
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Oburzające zdanie. Do redakt. P. Z., „Polska Zbrojna”, 7-9 I 1994
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, O Jurku Horczaku i jego ostatniej walce, „WTK – Wrocławski Tygodnik Katolików”, nr 4, 4 I 1967
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, O kompanii „Rudy” i jej dowódcy (33 rocznica śmierci A. Romockiego), „Słowo Powszechne”, nr 200
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, O kształtowaniu postaw moralnych. Ankieta, „Zorza” nr 17, 29 IV 1979
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, O „Wróblu” z „Kamieni na szaniec” (w 50. rocznicę walki przy ul. Różanej), „Polska Zbrojna”, 4 VIII 1993
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Pamiątki z portfela, „Stolica” nr 33, 14 VIII 1988
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Pluton „Alek” w akcji Urle. „Niech Ambasador nosi Ordery”, „Kierunki” nr 21, 26 V 1974
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Pluton „Alek”, „Stolica” nr 37, 14 IX 1975
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Pod dwoma pomnikami, „Polska Zbrojna” nr 75, 19 IV 1993
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Poeta Powstańczej Warszawy, „Stolica” nr 35, 28 VIII 1977
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Polskie Studium w Kopenhadze, „Słowo”, 9 VII 1996
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Przyczynek do biografii K.K. Baczyńskiego, „Słowo Powszechne” nr 125, 3,4,5 VI 1977
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Sieczychy (W 50. rocznicę żołnierskiej śmierci Tadeusza Zawadzkiego – „Zośki”), „Polska Zbrojna”, 20-22 VIII 1993
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Sprawa grobu K.K. Baczyńskiego, „Słowo Powszechne” nr 33
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Szlakiem walk kompanii „Rudy”, „Stolica” nr 33, 19 VIII 1979
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Trudne rozmyślania. W 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, „Ład” nr 35, 28 VIII 1994
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Uwolnienie więźniów „Gęsiówki”, „WTK”, nr 24, 20 VIII 1967
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W 25. rocznicę akcji „Wilanów”, „WTK” nr 39, 29 IX 1968
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W 44. rocznicę uwolnienia więźniów Gęsiówki, „Ład” nr 31, 31 VII 1988
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W 50. rocznicę Powstania Warszawskiego z historii plutonu „Alek”, „Kronika Warszawy” nr 1/2, 1993/1994
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Wigilie żołnierza Polski Walczącej, „Ognisko Harcerskie” nr 4, 1996
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W jednej drużynie i w jednej klasie, „Literatura”, 30 VII 1981
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W kamieniołomach Bielawy, „Polska Zbrojna” nr 52, 13-15 III 1992
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W odpowiedzi na apel, „Stolica” nr 14, 1981
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W plutonie „Alek” kompanii „Rudy”, „Polska Zbrojna” nr 32, 1991
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W rocznicę uwolnienia więźniów Gęsiówki, „Nowy Dziennik. Przegląd Polski (USA)”, 3 VIII 1989
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W sprawie Humera i in., „Słowo” 23/25 IX 1994
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, „Wróbel” – jeden z nas, „WTK” nr 34, 24 VIII 1980
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Wspomnienia o Janku Rodowiczu „Anodzie”, „Polska Zbrojna” nr 3, 4-6 I 1991
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Wspomnienie o pracy dywersyjnej Baczyńskiego, „Tygodnik Powszechny” nr 36, 1948
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Wspomnienie o „Rudym”, „Słowo”, 7-9 III 1997
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, W sześćdziesiątą rocznicę urodzin K.K. Baczyńskiego, „Słowo Powszechne” nr 16, 1981
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Z Czerniakowa na Saską Kępę, „Słowo Powszechne” nr 188, 18-20 IX 1981
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Ze Śródmieścia na Czerniaków (wspomnienie), „Słowo” 23-25 IX 1994
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, „Zośka” (w 25 rocznicę śmierci Tadeusza Zawadzkiego), „Za Wolność i Lud” nr 16, 1968
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Z pamiętnika Matki, „Słowo Powszechne” nr 206, 18 IX 1977
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Żołnierz – poeta. 75. rocznica urodzin K.K. Baczyńskiego, „Słowo” 22 I 1996
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Żołnierze sekcji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „WTK” nr 48, 1 XII 1974
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Kamiński A., O Tadeuszu Zawadzkim ps. Zośka w 25 rocznicę Jego śmierci, „WTK” nr 33, 18 VIII 1968
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, „Zośka” (w 50. lecie śmierci), „Kurier Polski” nr 168, 1993
 • Deczkowski Juliusz Bogdan, Żołnierze sekcji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „WTK” nr 49 (1108), 8 XII 1974, s. 6-7
 • Durda Renata, Alek – bohater spod Arsenału patronem warszawskiej szkoły, „Express Wieczorny” nr 68 (12503), Warszawa, czwartek, 7 IV 1988
 • Dusiewicz Włodzimierz, Pseudonim – „Anoda”…, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 96, Warszawa 2012, s. 106-107
 • Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław” Szturm na szkołę św. Kingi, „Gazeta Ludowa” nr 209, 1946
 • Dzierzbicka W., Leona – matka „Zośki”, „Stolica” nr 7, 8, 1983
 • Engel W., Powstańcy zdobywają czołgi. Według relacji por. Jerzego Geberta „Jerzego Lota” z „Parasola”, „Za Wolność i Lud” nr 32, 1988
 • Fersten Andrzej, Harcmistrz Florian Marciniak, „Motywy” nr 27, 1978
 • Fersten Andrzej, Flo, „Motywy” nr 38, 1983
 • Fersten Andrzej, Florian Marciniak, „Motywy” nr 18, 1985
 • Fijor Jan, Dowódca, „Kierunki” nr 39, Warszawa 23 IX 1984
 • Gajdziński B., Na Kępie Zawadowskiej i Latoszkowej. Przyczynek do akcji „Wilanów”, „WTK” nr 45, 1968
 • Gieysztor Aleksander, Aleksander Kamiński, „Kronika Warszawy” nr 4, 1978
 • Głuszek Zygmunt, Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim, „Harcerstwo” nr 7-8, 1994
 • Głuszek Zygmunt, Lista harcmistrzów i podharcmistrzów poległych w Powstaniu Warszawskim, „Harcerstwo” nr 7-8, 1994
 • Godlewska Magdalena, Towar został wysłany. Rozmowa z Zygmuntem Kaczyńskim „Wesołym”, „Życie Warszawy” nr 71, 1983
 • Gorlicki A., Akcja Kutschera, „Kultura” nr 5, 1969
 • Gorzkowski Kazimierz, Słowo o przyjacielu Aleksandrze Kamińskim. Warszawskie Wspomnienia, „Stolica” nr 20, 1978
 • Górecka E., „Zośka” we wspomnieniach najbliższych, „WTK” nr 34, 1978
 • Górecki R., Śladami „Rudego” z 23 WDH, „WTK” nr 14, 1969
 • Grabianowski M., Tajemnica aresztowania Naczelnika Szarych Szeregów, „Przegląd Tygodniowy” nr 20, 1986
 • Gronek B., Rzecz o nieznanych losach harcmistrza Lechosława Domańskiego i Szarych Szeregów, „Studia Rzeszowskie”, t. 7, 2000
 • Gruba J., Aleksander Kamiński harcerskim bohaterem, „Motywy” nr 35, 1983
 • Grzybowski S., Akcja Szarych Szeregów – Sieczychy 1943, cz. 1 i 2, „Królowa Apostołów” 1989, nr 1-2
 • Harcerki i harcerze zamordowani na Pawiaku 1939-1944, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 49, marzec 2000, s. 14-16
 • Haykowski M., Akcja Kutschera, „Na przełaj” nr 5, 1969
 • Heske-Kwaśniewicz K., „Bonawentura” – poeta Szarych Szeregów, „Tygodnik Powszechny” nr 32, 1984
 • Heske-Kwaśniewicz K., „Ziutek” – pieśniarz „Parasola”, „Tygodnik Powszechny” nr 31, 1985
 • Heske-Kwaśniewicz Krystyna, Historia pewnego cudu – losy archiwum Anody, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 32
 • Heske-Kwaśniewicz Krystyna, Niezwykłe dzieje archiwum Jana Rodowicza „Anody”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 50, maj 2000, s. 11-18
 • Hm. Stefan Mirowski „Bolek”, „Prawdzic”, „Radlewicz”, Odeszli na wieczną wartę, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 35, wrzesień 1996, s. 16-18
 • Hołubicki Marek, Janek – ze Zdzisławą Bytnar (matką) i Danutą Dziekańską (siostrą) o Janie Bytnarze („Rudym”) rozmawia…, „ŁAD” 1988, nr 13
 • Issajewicz M., Zamach na Kutscherę, „Walka Młodych” nr 5, 1960
 • Jabrzemski Jerzy, Mianowania harcmistrzów w Szarych Szeregach, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 34, 1996
 • Jabrzemski Jerzy „Wojtek”, Mianowania podharcmistrzów w „Szarych Szeregach”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 35, wrzesień 1996, s. 19-22
 • Jadach A., O Jurku Horczaku i jego ostatniej walce, „WTK” nr 4, 1967
 • Jastrzębski S., Kowarski Z., Florczak W., Szlak bojowy batalionu „Parasol”, „WTK” nr 35, 36, 1967
 • Jastrzębski Stanisław, „Parasol” wczoraj i dziś, „Motywy” nr 30, 1969
 • Jędruszczak B., Uwolnieni pod Celestynowem, „WTK” 1978, nr 23 (44)
 • Juliusz Bogdan Deczkowski ppor. „Laudański”, Odeszli na wieczną wartę, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 43, wrzesień 1998, s. 14-16
 • Kaczyńska Danuta, Akcja „Kutschera”, „Życie Warszawy” nr 27, 1976
 • Kaczyńska Danuta, Dziewczęta z „Parasola”, „Odrodzenie” nr 31, 33, 34, 1987
 • Kaczyńska Danuta, Warszawska konspiracja harcerska [Jak powstały bataliony Zośka i Parasol], „Kronika Warszawy” 1970, nr 2, s. 59-77
 • Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria, Akcja „Koppe”, „Za wolność i lud” nr 3, 1963
 • Kamieniecka Z., Jak powstańcy odbili więźniów z Pawiaka i Gęsiówki, „Kuźnica” nr 22, 1946
 • Kamiński Aleksander, Powojenne losy byłych żołnierzy batalionu „Zośka”, „Rocznik Warszawski”, t. X, Warszawa 1971, s. 259-314
 • Kazulski M., Akcja „Wilanów” – korespondencja, „Nowa Kultura” nr 16, 1958
 • Kobos K., Ulica dla „Anody”, „Gazeta Wyborcza”, 20 IX 2005
 • Kozłowski Henryk, Batalion „Zośka” w Powstaniu, „Tygodnik Warszawski” nr 31-32, 1948
 • Koźniewski Kazimierz, Pełne życie (O Aleksandrze Kamińskim), „Polityka” nr 13, 1978
 • Krall H., Każdy wtedy z czymś chodził (Rozmowa z Zygmuntem Kaczyńskim), „Polityka” nr 18, 1978
 • Krężel Janusz, 40 lat temu na rogu Długiej i Bielańskiej, „Tygodnik Powszechny” nr 14-15, 1983
 • Krężel Janusz, Narodziny „Kamieni” (Opracowanie na podstawie relacji Jana Rossmana – bezpośredniego świadka opisywanych wydarzeń), „Harcerz Rzeczypospolitej” nr 3, 1987
 • Krężel Janusz, Dramatyczne chwile (Opracowanie na podstawie relacji Jana Rossmana – bezpośredniego świadka opisywanych wydarzeń), „Harcerz Rzeczypospolitej” nr 3, 1987
 • Krzanowski A., Aleksander Kamiński (1903-1978). W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin i piętnastą rocznicę śmierci, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, z. 18, 1995
 • Kubalski Tadeusz, Dowódca kompanii „Giewont”, „WTK” nr 35, 1966
 • Kujawski Zygmunt „Brom”, Krupa Stanisław „Nita”, Batalion Zośka 08-09.1944, „Tygodnik Demokratyczny” 1985, nr 31, s. 16-17, nr 32, s. 14-15, nr 33, s. 16-17, nr 34, s. 16-17
 • Kunert Andrzej Krzysztof, Akcja Sieczychy, „Kierunki” nr 33, 1986
 • Lipiński Piotr, Ekshumacja „Anody”, „Gazeta Wyborcza”, nr 100 (1788), piątek 28 IV 1995
 • Lipiński Piotr, Okno, „Gazeta Stołeczna”, część „A”, wydanie weekendowe nr 101 (1789), sobota-poniedziałek, 29 IV – 1 V 1995, s. 11-13
 • Lipiński Piotr, Tajna sekcja zwłok, „Gazeta Wyborcza”, poniedziałek, 19 VI 1995
 • Lipiński Piotr, „Anoda” na szańcu, Newsweek Historia 2015, nr 4, s. 24-29
 • Lista poległych [żołnierzy batalionu Zośka], „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 43, s. 5
 • Marszałek Leon, Portret Wacława Micuty, „Więź”, nr 5-6, 1986
 • Micuta Wacław „Wacek”, Szkolenie motorowe w Szarych Szeregach, „Materiały Historyczne Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów przy Archiwum Państwowym m. st. Warszawy”, nr 7, styczeń 1989, s. 10-14
 • Mirowski Stefan, Powstanie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Żołnierzy Batalionu „Zośka”, „Materiały Historyczne Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów przy Archiwum Państwowym m. st. Warszawy”, nr 7, styczeń 1989, s. 37-38
 • Mirowski Stefan, 45 rocznica akcji zbrojnej Grup Szturmowych Szarych Szeregów w Sieczychach, „Materiały Historyczne Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów przy Archiwum Państwowym m. st. Warszawy”, nr 7, styczeń 1989, s. 39-40
 • Niewiadomski Kazimierz, O dowódcy legendarnego batalionu „Zośka”, „Gwiazda Polarna”, sobota, 4 I 1992
 • Oni także byli w Oświęcimiu, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 30, 1995, s. 33
 • Pernal Marek, Akcja Kedywu ”Jula” na Podkarpaciu w kwietniu 1944 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1987, nr 2, s. 129-148
 • Pernal Marek, Akcja Sonderwagen 26.4.1944, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1985, nr 4, s. 165-185
 • Piotrowska Anna, Krótkie życie Andrzeja Romockiego, wSieci Historii, 2014, nr 8, s. 25-27
 • Por. phm. Jan Rodowicz „Anoda” (1923-1949), „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 23, 19., s. 14-16
 • Pożegnanie „Matuli Polskich Harcerzy”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 27, 1994, s. 86
 • Rodowicz Z., Deczkowski Juliusz Bogdan, W 42 rocznicę śmierci. Wspomnienia o Janku Rodowiczu, „Polska Zbrojna” 1991, nr 3
 • Rolewicz Jan, Harcmistrz Jan Bytnar, „Pokolenie” 1972, nr 4/40
 • Rolewicz Jan „Rafał”, Harcmistrz Miłosław Cieplak „Giewont” dowódca Kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”, „Z dziejów ruchu młodzieżowego”, t. 6, Poznań 1982, s. 120-140
 • Saski Józef, Akcja Czarnocin, „Stolica” 1978, nr 16
 • Saski Józef, Akcja odbicia więźniów pod Celestynowem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1958, nr 1, s. 77-98
 • Semprich Ż., Świadkowie z batalionu „Zośka”, „Rzeczpospolita”, 4 VIII 1994
 • Sieradzki Stanisław „Świst”, „BONAWENTURA” – jakim go dziś po 60 latach pamiętam, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 72, luty 2005, s. 41-47
 • Smoleński Paweł, Porucznik „Xiążę”, mój starszy brat, Ale historia Wyborcza, nr 30, 28  VII 2014
 • Smółko E., Ta młodość była jednak czysta… Wspomnienie o Baczyńskim, „WTK” nr 31 (1091), 4 VIII 1974, s. 1
 • Srocki Bolesław, Bronisław Pietraszewicz. Organizator zamachu na Kutscherę, „Za Wolność i Lud”, nr 8 (101), 1956, s. 9-11
 • Stachiewicz Piotr, Tak zginął generał SS, „WTK” nr 4 (1063), 27 I 1974, s. 6-7
 • Stanisław Sieradzki „Świst”, Odeszli na wieczną wartę, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 89, Warszawa 2009, s. 51-53
 • Steyer Włodzimierz, II Konspiracja „Zośki”, „Ład” 1994, nr 46
 • Strzembosz Tomasz, Bohater czy bohaterowie akcji AS. Sieczychy 1943-68, „Dzieje Najnowsze” 1973, z. 3
 • Strzembosz Tomasz, O żołnierzach batalionów „Czwartacy” i „Zośka”, „Rocznik Warszawski” 1974, t. 12, s. 195-217
 • Strzembosz Tomasz, Szare Szeregi a Armia Krajowa w świetle dokumentów, „Najnowsze Dzieje Polski 1939-1945”, Warszawa 1961, t. V
 • Stypułkowska – Chojecka Maria „Kama”, Koronkowa robota. W trzydziestą rocznicę zamachu na Franza Kutscherę, „WTK” nr 4 (1063), 27 I 1974, s. 1, 6
 • Szarota Tomasz, Atak na Gęsiówkę, „Polityka” 2003, nr 31, s. 59-61
 • Szostak J. „Filip”, Wspomnienia o kapelanie, „WTK” nr 13 (1072), 31 III 1974, s. 3
 • Trzeci pogrzeb Jana Rodowicza „Anody”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 30, 1995, s. 9-10
 • Urzykowski T., Aleje zwycięzców, „Gazeta Wyborcza”, 10 V 2005
 • Uwolnieni pod Arsenałem, „Stolica” 1964, nr 14
 • Wachowicz Barbara, Dalej niż każda miłość, „Stolica” 1989, nr 15
 • Wachowicz Barbara, Harcerz Orli – Świst, „Stolica” 1985, nr 32
 • Wachowicz Barbara, Książę, „Przekrój” 1983, nr 2003
 • Wachowicz Barbara, Ludzie prości i zbrojni, „Przekrój” 1988, nr 2253
 • Wachowicz Barbara, Pęcicka mogiła, „Stolica” 1988, nr 31
 • Wachowicz Barbara, Rudy promień włosów, „Kobieta i Życie” 1988, nr 1940
 • Wachowicz Barbara, Szare, Szare, Szare Szeregi, „Stolica” 1987, nr 2062
 • Wachowicz Barbara, Ułan batalionu Zośka, „Przekrój” 1983, nr 1972
 • Warszawski Józef ks. T.J. „Ojciec Paweł”, Parę wyjaśnień do „Wspomnień o kapelanie”, „WTK” nr 41 (1100), 13 X 1974, s. 6-7
 • Wernic Andrzej, Jan Rodowicz „Anoda”, „Ład” 1989, nr 10, s. 9
 • Wernic Andrzej, W 50 rocznicę tragicznej śmierci Jan Rodowicz „Anoda”, „Nasz Los”, 1999, nr 2
 • Wierzbicki Marek, Oddział Dyspozycyjny „A” Kedywu Okręgu Warszawskiego AK w Powstaniu Warszawskim, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 3, s. 1-30
 • Wiśniewska Maria „Malina”, „Pucia”, Świderski Jerzy „Lubicz”, „Feciński”, Harcerze w Powstaniu Warszawskim, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” nr 96, Warszawa 2012, s. 68-73
 • Wiśniewski Tadeusz hm. „Pantera”, 50 lat temu zginął Tadeusz Zawadzki „Zośka”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, nr 23, 19.., s. 17-20
 • Wolski Andrzej, Akcja „Jula”, Arcana 1997, nr 4, s. 108-125
 • Wolski Andrzej, Jak zginął Zośka, Arcana, 1996, nr 3, s. 103-111
 • Wolski Andrzej, Ostatnie dni Batalionu „Zośka”, Arcana 1995, nr 3, s. 68-81
 • Zarzycki Adam, Po 30 latach w Warszawie. Spotkanie z b. dowódcą batalionu „Zośka”, „Za Wolność i Lud”, nr 38 (575), 21 IX 1974, s. 14-15
 • Zgrupowanie „Radosław”. Pismo Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”, nr 2, Warszawa, sierpień 2008
 • Zgrupowanie „Radosław”. Pismo Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”, numer specjalny, Warszawa, sierpień 2009
 • Z żałobnej karty – nekrolog śp. Jerzego Wojciecha Kobzy-Orłowskiego, „WTK” nr 51/52 (1110/1111), Boże Narodzenie 1974, s. 23
 • Żołnierze Armii Krajowej baonu Zośka, „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 33, s. 4-5

 

VI. Słowniki i encyklopedie

 • Głuszek Zygmunt, Szare Szeregi. Słownik encyklopedyczny. Hasła rzeczowe, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010
 • Harcerski Słownik Biograficzny, t. I, pod red. Janusza Wojtyczy, Warszawa 2006; t. II, Warszawa 2008, t. III, Warszawa 2012
 • Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. I i II, PAX, Warszawa 1987, t. III, PAX, Warszawa 1991
 • Michalska Hanna, Stopień Maria, Tazbir – Tomaszewska Bożenna, Turkowska Wanda, Zastocka Wacława, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, PIW, Warszawa 1988
 • Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław, 1968-1974
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 1, Działania zbrojne, red. Piotr Rozwadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 2, Polityka, kultura, społeczeństwo, red. Piotr Rozwadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 3, Kronika, cz. I 1 VIII – 2 IX 1944, opr. Andrzej Krzysztof Kunert, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 3, Kronika, cz. II 3 IX – 5 X 1944, opr. Andrzej Krzysztof Kunert, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 4, [Redakcja] Jan Kreusch, Andrzej Krzysztof Kunert, Zygmunt Walkowski, Barbara Warycha, ARS PRINT Production s.c., Warszawa 1997
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy Powstania Warszawskiego A-Kö, red. Piotr Rozwadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy Powstania Warszawskiego Kr-Ż, red. Piotr Rozwadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004

 

VII. Filmy dokumentalne w zasobach TVP, w których występują żołnierze Batalionu Harcerskiego AK „Zośka” lub ich fotografie (tytuł, rok produkcji, nr. taśmy w archiwum TVP) – wykaz niepełny

 • Detektyw Historii (fotografie żołnierzy „Zośki”), 1981, F 8311
 • Wspomina Stanisław Krupa, 1988, SK 2621
 • Niech pamięć przetrwa (S. Sieradzki), 1988, SK 8452
 • Skarbiec. Akcja Pod Arsenałem (B. Wachowicz), 1990, SK 9279
 • Wróbel z „Kamieni na Szaniec” (J.B. Deczkowski), 1992, SK17181
 • Niedokończony rozdział – Przyczółek Czerniakowski (S. Sieradzki), 1994, SK 22264
 • Niedokończony rozdział – Wydarzyło się tuż po wojnie (S. Sieradzki), 1994, SK 21785
 • Tablice Pamięci (tablica poświęcona „Zośce”), 1994, SK 21785
 • Prawdziwa historia nieznanych pomników (A. Borkiewicz-Celińska), 1997, SK 19398
 • Prawdziwa historia nieznanych pomników (B. Celiński), 1997, SK 19405
 • Warszawska Niobe (S. Sieradzki), 1999, BN 157510
 • 60 rocznica Powstania (S. Sieradzki), 2004, BN 236072
 • Misja Specjalna – Żołnierze batalionu „Zośka”, 2004, BC 274783
 • Notacje. Matko Boska ratuj nas, czyli ostatnie dni powstania warszawskiego (L. Ziental), 2009

 

VIII. Inne filmy dokumentalne, w których występują żołnierze Harcerskiego Batalionu AK „Zośka” lub ich fotografie (autor, tytuł, rok produkcji)

 • Batalion „Zośka” – Okruchy historii, 2013 – Mariusz Malec

 

 

Opracowali: Julian Borkowski i Jarosław Wróblewski

Aktualizacja: (maj 2016): Piotr Sikorski

KWESTA ON-LINE