Facebook

99-te urodziny Zofii Kasperskiej

Zofia Kasperska „Wanda”, „Zosia Żelazna” łączniczka, odznaczona KW

 

Urodzona 3 czerwca 1925 roku w Brwinowie koło Warszawy, córka Jerzego i Celestyny z domu Dąbrowskiej. Szkołę powszechną ukończyła przed wybuchem wojny.

 

W czasie okupacji uczęszczała do Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Narcyzy Żmichowskiej, gdzie w 1944 r. na tajnych kompletach uzyskała maturę.

 

Związana od lat szkolnych z harcerstwem, w 1940 r. rozpoczęła działalność konspiracyjną w “Związku Koniczyn” a następnie w Szarych Szeregach. Brała udział w przenoszeniu broni ze skrytek i tajnych magazynów na punkty kontaktowe przed akcjami zbrojnymi, dostarczaniu materiałów konspiracyjnych oraz zapisywaniu numerów niemieckich samochodów. Ucząc się w gimnazjum, organizowała komplety dla dziewcząt ze szkół powszechnych, udzielając korepetycji z historii i geografii.

 

W Powstaniu Warszawskim łączniczka II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Przebyła cały szlak bojowy batalionu. Walczyła na Woli i Starym Mieście. 31 sierpnia uczestniczyła w udanym przebiciu do Śródmieścia, podczas którego opatrywała rannych w kościele św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31/33 i piwnicach Biblioteki Zamoyskich (Pałac Błękitny) przy Senatorskiej 37.

 

Poległa w dniu 9 września 1944 r. na Czerniakowie, przy ul. Książęcej 1.

 

Pochowana na Cmentarzu Wojskowym w Kwaterze Batalionu “Zośka” w jednej mogile razem z Haliną Kostecką-Kwiatkowską „Halusią” ( A20-3-17).

KWESTA ON-LINE