Facebook

80-ta rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 20 sierpnia 2023 r. miały miejsce uroczystości związane z 80-tą rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy Kurhanie w Porządziu.

 

Polową Mszę Św. w Sieczychach celebrował ks. ppłk Robert Krzysztofik.

 

Wśród gości uroczystości byli m. in.:

 

- Jakub Nowakowski „Tomek” – żołnierz Batalionu „Zośka”

 

- Henryk Kowalczyk – minister – członek Rady Ministrów

 

- Jarosław Kalinowski – europoseł

 

- Aldona Machnowska-Góra – Wiceprezydent m. st. Warszawy

 

W czasie uroczystości wystąpili z przemówieniami:

 

- Monika Gajownik – dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Sieczychach

 

- Stanisław Jastrzębski – wójt Gminy Długosiodło

 

- Henryk Kowalczyk, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez premiera Mateusza Morawieckiego

 

- Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu (w załączeniu tekst wystąpienia)

 

- Aldona Machnowska-Góra – Wiceprezydent m. st. Warszawy

 

- Karolina Bałdyga – członek Zarządu Fundacji „Nie zapomnij o nas”

 

 

Dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, autorstwa artysty rzeźbiarza Macieja Aleksandrowicza, powstałego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego (pomnik został wykonany przez firmę Granity Skwara), delegacje gości złożyły kwiaty przy pomniku oraz tablicy poświęconej ofiarom akcji.

 

Odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły oraz harcerzy Hufca ZHP Wyszków.

 

Oprawę wojskową zapewniły uroczystościom 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej oraz JWK w Lublińcu.

 

Obecne były liczne sztandary wojskowe, harcerskie i szkolne, w tym sztandar „Zośki” i JWK w Lublińcu.

 

Po części oficjalnej odbyła się rekonstrukcja wydarzeń z nocy 20 na 21 sierpnia 1943 r., przygotowana przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Historyczne „Szare Szeregi”.

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów “ZOŚKA” i “PARASOL” wyraża serdeczne podziękowanie Fundacji PGE za otrzymaną darowiznę, która pozwoliła zrealizować żywą lekcję historii w formie rekonstrukcji historycznej pt. Akcja “Sieczychy”.

 

Wielkie podziękowania należą się gospodarzom uroczystości, którzy podjęli nas z iście staropolską gościnnością a zarazem stworzyli znakomite warunki do przeprowadzenia uroczystości.

KWESTA ON-LINE