Facebook

80-ta rocznica “Akcji Czarnocin” – uroczystość 3 czerwca 2022 r. w Chojnacie i Kowiesach

Z okazji 80-ej rocznicy „Akcji Czarnocin” w kościele Św. Marcina w Chojnacie w dniu 3 czerwca 2023 r. odprawiona została przez ks. Jarosława Piłata oraz ks. Krzysztofa Majchera – Proboszcza Parafii Chojnata, Msza Święta w intencji poległych podczas przygotowań do akcji i w samej akcji:

 

- Feliksa Pendelskiego – drużynowego 80 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego,

- Andrzeja Zawadowskiego – harcerza 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Pomarańczarnia”,

- Ryszarda Wesołego „Ryszarda”,

- Tadeusza Mirowskiego „Oracza”

- Henryka Krajewskiego „Henryka”

 

– żołnierzy OS „Jerzy” Kedywu Komendy Głównej AK oraz Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

 

Podczas mszy świętej ks. Piłat wygłosił kazanie, w którym ukazał przyjaźń, która nie pozwoliła „Felkowi” pozostawić ciężko rannego druha – „Grubego” a także podkreślił wagę zachowania pamięci narodowej.

 

Po mszy świętej goście przeszli za pocztami sztandarowymi:

a. Batalionu AK „Zośka”

b. Batalionu AK „Parasol”

c. 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

d. Szczepu 80 Warszawskich Drużyn Harcerskich im. Bolesława Chrobrego

e. szkoły podstawowej z Kowies

f. licznych jednostek ochotniczej straży pożarnej

 

na cmentarz w Chojnacie, gdzie miały miejsce:

 

- wystąpienie Piotra Sikorskiego – Przewodniczącego Komitetu

- odsłonięcie przez Zbigniewa Gołębiewskiego, Jarosława Pepkę – wójta Gminy Kowiesy, Piotra Sikorskiego nowej tablicy informacyjnej

- odczytanie Apelu poległych

- złożenie kwiatów

 

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy przenieśli się na teren Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, gdzie miał miejsce występ artystyczny młodzieży szkolnej, której publiczność podziękowała gromkimi brawami.

 

Spotkanie zakończył poczęstunek.

 

Części uroczystości odbywającej się w szkole towarzyszyły:

 

- Namiot Informacyjny 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz

 

- Namiot Historyczny Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”

KWESTA ON-LINE