Facebook

79-ta rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 9 września 2022 r. miały miejsce uroczystości związane z 79-tą rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu. Po mszy złożono kwiaty przy Kurhanie w Porządziu.

 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sieczychach.

 

Odczytano Apel Pamięci, delegacje gości złożyły kwiaty przy płycie ku czci Tadeusza Zawadzkiego “Zośki” oraz przy płycie poświęconej mieszkańcom Sieczych, represjonowanych po akcji.

 

Obecne były liczne sztandary, w tym sztandar „Zośki” i JWK w Lublińcu.

 

Istotnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe Moniki Gajownik – dyrektorki Szkoły Podstawowej im. hm. ppor. Tadeusz Zawadzkiego „Zośki” i Jakuba Nowakowskiego „Tomka” – żołnierza Batalionu „Zośka”.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły.

 

 

Impreza miała uroczystą oprawę, uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych środowisk kombatanckich, władz, okoliczna ludność, młodzież szkolna. Społeczny Komitet był reprezentowany przez Piotra Sikorskiego – Przewodniczącego, Wiesława Paluszyńskiego – Wiceprzewodniczącego oraz Remigiusz Stefani – szefa Komisji Historycznej.

KWESTA ON-LINE