Facebook

79-ta rocznica Akcji „Celestynów”

20 maja br. w Celestynowie odbyły się uroczystości 79 rocznicy odbicia przez OS “Jerzy” polskich więźniów przewożonych do KL Auschwitz.

 

Na zaproszenie gospodarzy: Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Celestynowie im. Batalionu “Zośka” Anny Kędziorek, w obchodach wzięła udział delegacja Społecznego Komitetu.  Środowisko Żołnierzy Batalionu reprezentował mjr. Jakub Nowakowski “Tomek”, a zarząd jego członkowie: Anna Roczkowska, Jacek Bartnicki i Remigiusz Stefani.

 

O godz. 10.00 odbył się  przed stacja kolejową uroczysty apel Hufca ZHP Celestynów im. Bohaterów Akcji pod Celestynowem. Po apelu liczne delegacje złożyły wiązanki pod kamieniem z tablicą upamiętniającą Akcję.

 

Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na czele z pocztami sztandarowymi do kościoła gdzie odprawiona została msza święta w intencji uczestników Akcji i żołnierzy Batalionu “Zośka”.

 

Uroczystości obchodowe zakończyło niezwykle wzruszające widowisko patriotyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Celestynowie im. Batalionu “Zośka”.

 

KWESTA ON-LINE