Facebook

78-ta rocznica Akcji „Wilanów”

W dniu 26 września 2021 r. w rocznicę Akcji „Wilanów” odbyły się uroczystości, których organizatorem był Społeczny Komitet.

 

Uroczystość wypełniły:

 

- Msza święta w intencji poległych żołnierzy Batalionu w kościele św. Anny w Wilanowie, którą celebrował ks. ppłk Robert Krzysztofiak – b. kapelan JWK w Lublińcu

 

- złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Akcję, posadowioną na budynku przy ul. Wiertniczej 27, gdzie głos zabrał Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu

 

W uroczystościach brały udział delegacje władz Wilanowa i Mokotowa, przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, przedstawiciele społeczności Wilanowa, młodzież szkolna i harcerze.

 

Przybyły poczty sztandarowe, w tym Batalionu „Zośka”, Batalionu „Parasol” i Hufca ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów oraz szkolne.

 

KWESTA ON-LINE