Facebook

78-ma rocznica śmierci Huberta Lenka „Huberta”

Hubert Lenk „Hubert” urodził się w 1924 roku. Uczeń Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Joachima Lelewela, był harcerzem 5 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zygmunta Miłkowskiego. W czasie okupacji wprowadzony do Szarych Szeregów, należał do drużyny „Sad 100” Hufca Południe. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” w stopniu kaprala.

 

W trakcie odbicia z rąk gestapo Janka Bytnara „Rudego” został przydzielony do sekcji „Granaty”, dowodzonej przez Macieja Aleksego Dawidowskiego. Trzyosobowa grupa (obok Alka i Huberta był w niej jeszcze Jerzy Za­padko „Mirski”) uzbrojona w cztery granaty i rewolwery stanowiła ostatnią zaporę, której celem miało być rozbicie silnika więźniarki. Akcja pod Arsenałem okazała się dla „Huberta” tragiczna. W trakcie odwrotu, podczas wymiany ognia pod Arbeitsamtem schował się w bramie przy ulicy Długiej 27, żeby przeładować broń. Tam został zatrzymany przez Ernsta Sommera – obywatela niemieckiego, właściciela pobliskiego baru i przekazany Gestapo. Po ciężkim śledztwie (przesłuchiwany był równie brutalnie jak „Rudy’ i „Heniek” ) Hubert Lenk został rozstrzelany 7 maja 1943 roku na terenie posesji Dzielna 21, naprzeciw bramy więzienia Pawiak. Ciała ni­gdy nie odnaleziono, najprawdopodobniej zostało spalone w ruinach Getta. Jego nazwisko wyryte jest na Mogile Symbolicz­nej w Kwaterze Batalionu „Zośka”.

KWESTA ON-LINE