Facebook

76-ta rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 13 września 2019 r. miały miejsce uroczystości związane z 76-tą rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Porządziu. Po mszy złożono kwiaty przy Kurhanie w Porządziu.

 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sieczychach.

 

Odczytano Apel Pamięci, delegacje gości złożyły kwiaty przy płycie ku czci Tadeusza Zawadzkiego “Zośki”.

 

Obecne były liczne sztandary, w tym sztandar „Zośki i JWK w Lublińcu.

 

Istotnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe Jakuba Nowakowskiego „Tomka” – Przewodniczącego Koła Żołnierzy Batalionu „Zośka” Społecznego Komitetu, Lidii Markiewicz-Ziental „Lidki” i Stanisława Jastrzębskiego – wójta Gminy Długosiodło.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły.

 

W uroczystościach brali udział m. in. żołnierze Batalionu „Zośka” Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” i Jakub Nowakowski „Tomek”, ppłk Robert Jawoszek – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów.

 

Impreza miała uroczystą oprawę, uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych środowisk kombatanckich, okoliczna ludność, młodzież szkolna. Społeczny Komitet był reprezentowany przez Piotra Sikorskiego – Przewodniczącego i Wiesława Paluszyńskiego – Wiceprzewodniczącego.

 

KWESTA ON-LINE