Facebook

75-ta rocznica Akcji „Wilanów”

W dniu 26 września 2018 r. w rocznicę Akcji „Wilanów” odbyły się uroczystości, których organizatorem był Społeczny Komitet oraz Centrum Kultury „Wilanów”.

 

Uroczystość wypełniły:

 

- Msza święta w intencji poległych żołnierzy Batalionu w kościele św. Anny w Wilanowie, homilię wygłosił ks. Mjr Robert Goździk – kapelan JWK w Lublińcu

 

- złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Akcję przy ul. Wiertniczej 27, gdzie głos zabrali: Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu oraz Ludwik Rakowski – Burmistrz Dzielnicy Wilanów

 

- spotkanie w Centrum Kultury Wilanów, w tym widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu „Grupy Pod Prąd”

 

Uczestnicy uroczystości otrzymali broszurę Rafała Brodackiego p.t. „Akcja Wilanów”, wydaną sumptem Społecznego Komitetu.

 

W uroczystościach brali udział kombatanci, przedstawiciele społeczności Wilanowa, młodzież szkolna i harcerze.

 

Przybyły poczty sztandarowe, w tym Batalionu „Zośka” i Hufca ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów oraz sztandary szkolne.

KWESTA ON-LINE