Facebook

75-ta rocznica Akcji „Koppe”

11 lipca 2019 roku minęło 75 lat od Akcji Specjalnej „Koppe”, przeprowadzonej w Krakowie przy ul. Powiśle przez żołnierzy z harcerskiego batalionu „Parasol”, przy wsparciu Kedywu Okręgu Kraków AK, której celem było zlikwidowanie dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie gen. Wilhelma Koppe.

 

Uroczystości rozpoczęły się w dniu 6 lipca mszą św. w kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie, następnie pod pomnikiem Żołnierzy Czynu Zbrojnego Polski Walczącej oraz pod tablicą przy ul. Powiśle zostały złożone kwiaty, odczytano apel poległych i odmówiono modlitwę za zmarłych.

 

Następnie w Szkole Podstawowej im. Haliny Grabowskiej „Zety” złożone zostały kwiaty.

Natomiast w dniu 8 lipca została odprawiona msza św. na cmentarzu w Bydlinie.

 

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod płytę pamiątkową „Parasola”, która znajduje się w wąwozie w Udorzu, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, żołnierze, młodzież szkolna i harcerska, poczty sztandarowe, m. in. Batalionu „Parasol” oraz Zespołu Bojowego „C” JWK w Lublińcu.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany przez Grażynę Krysiak – Skarbnika i Annę Roczkowską – członka Zarządu.

KWESTA ON-LINE