Facebook

74-ta rocznica śmierci Jana Rodowicza „Anody”

W dniu 7 stycznia 2023 r. w 74-tą rocznicę śmierci Jana Rodowicza w Warszawie w gmachu b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Koszykowa / Al. Ujazdowskie) miały miejsce uroczystości, podczas których złożono kwiaty pod tablica upamiętniającą „Anodę”.

 

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele rodziny Rodowiczów, poczty sztandarowe ze sztandarem środowiska Batalionu „Zośka” oraz JWK w Lublińcu.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany przez Grażynę Krysiak – skarbnika oraz Annę Roczkowską – członka Zarządu.

KWESTA ON-LINE