Facebook

74-ta rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 8 września 2017 r. miały miejsce uroczystości związane z 74-tą rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Porządziu Po mszy złożono kwiaty przy Kurhanie w Porządziu.

 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sieczychach.

 

Odczytano Apel Pamięci, delegacje gości złożyły kwiaty przy płycie ku czci Tadeusza Zawadzkiego “Zośki”.

 

Istotnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe gości: Jakuba Nowakowskiego – Przewodniczącego Koła Żołnierzy Batalionu „Zośka” Społecznego Komitetu i Stanisław Jastrzębski – wójta Gminy Długosiodło.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły.

 

W uroczystościach brali udział m. in. żołnierze Batalionu „Zośka” Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka”, Jan Maruszewski „Janusz” i Jakub Nowakowski „Tomek”, delegacja Jednostki Wojskowej Komandosów.

 

Impreza miała uroczystą oprawę, uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych środowisk kombatanckich, okoliczna ludność, młodzież szkolna.

KWESTA ON-LINE