Facebook

73-cia rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 9 września 2016 r. miały miejsce uroczystości związane z 73-cią rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Porządziu – wśród celebransów był ks. Henryk Kietliński – duszpasterz środowisk kombatanckich. Po mszy złożono kwiaty przy Kurhanie w Porządziu.

 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sieczychach.

 

Odczytano Apel Pamięci, delegacje gości złożyły kwiaty przy płycie ku czci Tadeusza Zawadzkiego “Zośki”.

 

Istotnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe gości: Jakuba Nowakowskiego – Przewodniczącego Koła Żołnierzy Batalionu „Zośka” Społecznego Komitetu, Barbary Wachowicz i Stanisław Jastrzębski – wójta Gminy Długosiodło.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły.

Impreza miała uroczystą oprawę, uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych środowisk kombatanckich, okoliczna ludność, grono młodzieży szkolnej.

 

W uroczystościach brali udział m. in. żołnierze Batalionu „Zośka” Lidia Markiewicz-Ziental i Jakub Nowakowski „Tomek”, poczet sztandarowy Jednostki Wojskowej Komandosów oraz członkowie Społecznego Komitetu.

KWESTA ON-LINE