Facebook

73-cia rocznica Akcji “Koppe”

W dniach 8 – 9 lipca 2017 r. odbyły się uroczystości 73-ciej rocznicy Akcji “Koppe”, wykonanej przez Batalion „Parasol”.

 

Pierwszego dnia miały miejsce:

 

- uroczysty apel przy pomniku na Pl. Kossaka w Krakowie,

- nabożeństwo w „Kaplicy na Wodzie” w Ojcowie.

 

Drugiego dnia miały miejsce:

 

- zbiórka na cmentarzu w Bydlinie, przy pomniku legionistów,

- Msza święta w Udorzu,

- przemarsz pod pomnik pamięci z 1944 roku,

- uroczystości przy pomniku miejsca potyczki.

 

W uroczystościach wzięli udział: uczestnik akcji Tadeusz Karczewski „Wierzba”, liczne grono kombatantów, młodzież szkolna i harcerska.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany przez Grażynę Krysiak – skarbnika Komitetu i Annę Roczkowską – członka Zarządu.

 

Organizatorem uroczystości była m. in. Katowicka Chorągiew ZHP.

KWESTA ON-LINE