Facebook

72-ga rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 11 września 2015 r. miały miejsce uroczystości związane z 72-gą rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Porządziu. Po mszy złożono kwiaty przy Kurhanie w Porządziu.

 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sieczychach.

 

Odczytano Apel Pamięci, delegacje gości złożyły kwiaty przy płycie ku czci Tadeusza Zawadzkiego “Zośki”.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły.

Impreza miała uroczystą oprawę, uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych środowisk kombatanckich, okoliczna ludność, grono młodzieży szkolnej.

 

W uroczystościach brali udział m. in. sanitariuszka Batalionu „Zośka” Lidia Ziental-Markiewicz „Lidka” i sekretarz Społecznego Komitetu Jacek Bartnicki.

KWESTA ON-LINE