Facebook

71-sza rocznica Akcji „Sieczychy”

W dniu 5 września 2014 r. miały miejsce uroczystości związane z 71-szą rocznicą Akcji „Sieczychy”.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Porządziu. Po mszy złożono kwiaty przy Kurhanie w Porządziu.

 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sieczychach.

 

Odczytano Apel Pamięci, delegacje gości złożyły kwiaty przy płycie ku czci Tadeusza Zawadzkiego “Zośki”.

 

Istotnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe gości: prof. Tytusa Karlikowskiego – Przewodniczącego Społecznego Komitetu, wójta Gminy Długosiodło, Barbary Wachowicz.

 

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły.

Impreza miała szczególnie uroczystą oprawę, uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych środowisk kombatanckich, okoliczna ludność, grono młodzieży szkolnej.

 

W uroczystościach brali udział m. in. żołnierze Batalionu Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”, Urszula Katarzyńska „Ula” – łączniczka „Brody 53”, szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów ppłk Roman Bednarski oraz licznie przybyli członkowie Społecznego Komitetu.

KWESTA ON-LINE