Facebook

7 maja – osiemdziesiąta rocznica śmierci Huberta Lenka ps. Hubert

Hubert Lenk „Hubert”

 

Urodził się w 1924 roku. Uczeń Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Joachima Lelewela, był harcerzem 5 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zygmunta Miłkowskiego. W czasie okupacji wprowadzony do Szarych Szeregów, należał do drużyny „Sad 100” Hufca Południe. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”.

 

W trakcie odbicia z rąk gestapo Janka Bytnara „Rudego” został przydzielony do sekcji „Granaty”, dowodzonej przez Macieja Aleksego Dawidowskiego. Trzyosobowa grupa (obok Alka i Huberta był w niej jeszcze Jerzy Za­padko „Mirski”) uzbrojona w cztery granaty i rewolwery stanowiła ostatnią zaporę, której celem miało być rozbicie silnika więźniarki.

 

Akcja pod Arsenałem okazała się dla „Huberta” tragiczna. W trakcie odwrotu, podczas wymiany ognia pod Arbeitsamtem schował się w bramie przy ulicy Długiej 27, żeby przeładować broń. Tam został zatrzymany przez Ernsta Sommera – obywatela niemieckiego, właściciela pobliskiego baru i oddany w ręce Gestapo. Po ciężkim śledztwie Hubert Lenk został rozstrzelany 7 maja 1943 roku na terenie posesji Dzielna 21. Ciała ni­gdy nie odnaleziono, najprawdopodobniej zostało spalone w ruinach Getta. Jego nazwisko wyryte jest na Mogile Symbolicz­nej w Kwaterze Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

KWESTA ON-LINE