Facebook

68-ta rocznica śmierci Jana Rodowicza „Anody”

W dniu 7 stycznia 2017 r. w rocznicę śmierci Jana Rodowicza w Warszawie w gmachu b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Koszykowa / Al. Ujazdowskie) miały miejsce uroczystości, podczas których złożono kwiaty pod tablica upamiętniającą „Anodę”.

 

W uroczystości uczestniczyli m.in. żołnierze Batalionu „Zośka”: Anna Jakubowska „Paulinka”, Jakub Nowakowski „Tomek” i Jan Maruszewski „Janusz”.

 

W imieniu „Zośkowców” wystąpił Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Wśród licznych gościł był m. in. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany m. in. przez Stanisława Wyganowskiego – Wiceprzewodniczącego oraz Grażynę Krysiak – skarbnika.

KWESTA ON-LINE