Facebook

121-sze urodziny Marii Hanny Marynowskiej

Maria Hanna Marynowska ps. „Monika” – łączniczka, sierż. pchor. – urodziła się 22.02.1903* roku w Warszawie, w rodzinie Czesława i Alicji Stankiewicz. Była żoną kpt. Zdzisława Marynowskiego (Zdzisław Marynowski urodził się 12 września 1900 roku i był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko – bolszewickiej 1918-1921 walczył w szeregach 70 pułku piechoty, za co został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a w latach 20-tych także Krzyżem Zasługi. W okresie międzywojennych był wykładowcą i kierownikiem szkolenia w Szkole Broni Chemicznej, przemianowanej na Centralną Szkolę Gazową w Warszawie. Wybitny autor wielu opracowań i broszur specjalistycznych z dziedziny wojskowej i cywilnej obrony przeciwgazowej. Kapitan Zdzisław Marynowski we wrześniu otrzymał przydział do służby uzbrojeni artylerii przeciwlotniczej. Zginął 9 września 1939 r. w Lublinie).

 

W czasie okupacji ukończyła Szkołę Podchorążych Piechoty dla minerek. Pełniła funkcję sekcyjnej w 3 sekcji I plutonu oddziału DISK Kedywu KG AK. Brała udział w akcjach dywersyjnych: w maju 1943 r. rozpracowywanie konfidentki gestapo Hermanowskiej, w lipcu 1943 r. wysadzanie mostu na rzece Krzna w pobliżu Łukowa, rozpoznanie mostu na Bugu, zdobycie teczki z niemieckimi dokumentami, 3 maja 1944 r. obserwacja Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego podczas akcji dywersyjnej na lotnisku bielańskim.

 

W Powstaniu Warszawskim na Woli sekcyjna 3. sekcji I. plutonu kompanii „Dysk”. Następnie pełniła funkcję łączniczki w II. plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy” w walkach na Starym Mieście i Czerniakowie. Ostatni raz widziana 23.09.1944 roku na Czerniakowie**. Ciała nigdy nie odnaleziono. Upamiętniona na Mogile Symbolicznej w Kwaterze Batalionu „Zośka” na Wojskowych Powązkach.

 

* Muzeum Powstania Warszawskiego podaję datę urodzenia 5.05.1903 r. (brak źródła)

** wg przekazów rodzinnych zginęła pod gruzami budynku przy ul. Mokotowskiej

KWESTA ON-LINE