Facebook

107-me urodziny Haliny Kosteckiej

Halina Kostecka – Kwiatkowska “Halusia” – sanitariuszka

 

Urodzona 28 lutego 1917 roku w Moskwie, córka Edwarda i Wandy z domu Szpindler. Zamieszkała wraz z rodzicami w Warszawie. Uczyła się w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum i Liceum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny i tu w 1936 r. otrzymała świadectwo dojrzałości. W 1937 r. rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Należała do drużyny harcerek Chorągwi Warszawskiej.

 

W konspiracji początkowo w oddziałach DISK (Dywersja i Sabotaż Kobiet), od marca 1944 r. w sanitariacie Kedywu KG AK. Opiekowała się rannymi i chorymi, kierowanymi z partyzantki na leczenie do Warszawy. Jako sanitariuszka brała udział w niektórych akcjach dywersyjnych. W maju 1944 r. pielęgnowała rannych uczestników zamachu na gestapowca Stamma w Al. Szucha. W lipcu 1944 r. przydzielona do batalionu „Zośka”.

 

W Powstaniu Warszawskim sanitariuszka II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”. Przebyła cały szlak bojowy batalionu. Poległa dnia 9 września 1944 r. na Czerniakowie przy ul. Książęcej 1.

 

Pochowana  na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie w kwaterze Batalionu (A20-3-17), razem z Zofią Kasperską “Wandą”, “Zosią Żelazną” poległą również 9 września na Książęcej 1.

 

Jej mąż, harcmistrz Tadeusz Kwiatkowski („Tomek”), w latach 1941–1942 kierownik wydawnictw Głównej Kwatery Szarych Szeregów i redaktor naczelny „Źródła”, aresztowany 2 października 1942 r. w Warszawie, zginął 7 marca 1943 r. w Oświęcimiu.

KWESTA ON-LINE