Facebook

102-ie urodziny Józefa Florkowskiego

Józef Florkowski „Florek” plut. pchor. phm, odznaczony KW

 

Urodzony 19 marca 1922 roku w Warszawie, syn Jana, właściciela sklepu, i Olgi. Był uczniem Szkoły Mechanicznej im. Stanisława Konarskiego i harcerzem 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Batorego.

 

Od października 1939 r. w konspiracji w Szarych Szeregach Chorągwi Warszawskiej. Uczestniczył w akcjach Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” oraz w akcjach dywersyjnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów, m.in. „Szymanów” „Polowanie”, „Jan Boży”.

 

W maju 1944 r. ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. W Batalionie „Zośka” był wyróżniającym się odwagą i inicjatywą dowódcą 1 drużyny w I plutonie „Włodek” 1 kompanii „Maciek”.

 

W Powstaniu Warszawskim, w pierwszym dniu walk na Woli, w rejonie szkoły przy ul. Okopowej, ciężko ranny w głowę. Przewieziony do szpitala Karola i Marii na Lesznie, zmarł 1 sierpnia 1944 r.

 

Upamiętniony na Mogile Symbolicznej w kwaterze Batalionu na  Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

KWESTA ON-LINE