Facebook

101-sze urodziny Tadeusza Wuttke

Tadeusz Wuttke „Mały Tadzio” ppor., odznaczony KW 

 

Urodzony 23 marca 1923 roku w Warszawie, syn Gustawa, nauczyciela, i Janiny z domu Cukerwar. Był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Stefana Batorego oraz harcerzem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Maturę zdał już  na tajnych kompletach Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w 1941 r. Następnie rozpoczął studia w Państwowej Szkole Budowy Maszyn.

 

Działał w organizacji młodych socjalistów „Płomienie”, następnie w Szarych Szeregach. W czasach szkolnych interesował się historią sztuki, wykazując zdolności graficzne, wykonywał liczne linoryty (te, które się zachowały, przekazane przez rodzinę do Archiwum m. st. Warszawy). Był autorem szaty graficznej pisma kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka” – „Sad” oraz legitymacji zwanej „Katechizmem M”, dotyczącym akcji „M” (oddziaływania na młodzież niezorganizowaną).

 

Wiosną 1944 r. ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Uczestniczył w akcji dywersyjnej „T–U”. W czerwcu 1944 r. odbył szkolenie wojskowe w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem.

 

W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli jako żołnierz II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”. Poległ 8 sierpnia 1944 r. na Cmentarzu Ewangelickim.

 

Pochowany w Kwaterze Batalionu na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej ( A20-2-23). Mogiła ta jest symbolicznym grobem Jego starszego brata Jana „Czarnego Jasia”, który poległ 19 września 1944 r. na Czerniakowie.

KWESTA ON-LINE