Facebook

100-tne urodziny Stefana Lewandowskiego

Stefan Lewandowski „Sten” sierż. pchor. phm, odznaczony KW

 

Urodzony 10 czerwca 1924 roku. Uczęszczał do Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej w Warszawie.

 

W konspiracji w Szarych Szeregach. Od jesieni 1943 r. dowódca 1 drużyny w IV plutonie 1 kompanii „Felek” Batalionu „Zośka”. W maju 1944 r. ukończył turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Odbył przeszkolenie minerskie i jako instruktor prowadził ćwiczenia ze swoją drużyną. Po reorganizacji batalionu, od czerwca 1944 r. dowódca 1 drużyny w IV plutonie 1 kompanii „Maciek”. Umiejętności żołnierskie, wysokie wymagania, jakie stawiał również wobec siebie, zjednywały mu uznanie kolegów.

 

W Powstaniu Warszawskim brał udział w walkach na Woli, jako dowódca swojej drużyny. Poległ 8 sierpnia 1944 r. na ul. Ostroroga przy ul. Tatarskiej w wypadzie na niemiecki pociąg pancerny. Do tej akcji zgłosił się jako ochotnik. Ciała nie odnaleziono.

 

Upamiętniony na Mogile Symbolicznej w Kwaterze Batalionu “Zośka” na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

KWESTA ON-LINE