Facebook

Integracja Środowiska i Komitetu

W dniu 6 grudnia 2012 r. Środowisko Żołnierzy Batalionu „Zośka” podjęło uchwałę o zakończeniu działalności i pełnej integracji ze Społecznym Komitetem.

 

W uchwale uznano, że Komitet będzie skutecznie utrwalał ślady pamięci miejsc związanych z Batalionem i dbał o zachowanie tradycji Batalionu.

 

W wykonaniu powyższej uchwały w dniu 5 lutego 2013 r. przedstawiciele Środowiska i Komitetu podpisali Porozumienie, na mocy którego:

 

 • Środowisko powierzyło Komitetowi organizację imprez rocznicowych (Akcja pod Arsenałem, Celestynów, Wilanów, Sieczychy i wszelkie inne związane z działaniami Oddziału Specjalnego :Jerzy” Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej i Batalionu „Zośka”) i reprezentowanie interesów Środowiska wobec wszelkich władz rządowych, samorządowych, instytucji, organizacji kombatanckich, pozarządowych i wszelkich innych podmiotów
 • Środowisko przekazało Komitetowi prawo do wyłącznego:
  • reprezentowania członków środowiska żołnierzy Batalionu
  • posługiwania się tradycjami i historią Batalionu
  • chronienia spuścizny Batalionu
  • prowadzenia archiwum, w tym archiwum Środowiska
  • występowania w imieniu Batalionu w kwestiach opisywania i interpretowania jego historii
  • wydawania i/lub autoryzowania publikacji zawierających wspomnienia żołnierzy Batalionu i innych dotyczących Batalionu, jego akcji, żołnierzy, zarówno w okresie wojny jak i okresie powojennym
  • wykorzystywania znaku pamiątkowego Batalionu i jego używania jako logo Komitetu, w tym na papierze firmowym, podczas kwest prowadzonych w kwaterze Batalionu, wydawnictwach Komitetu, stronie internetowej Komitetu itp. oraz ścigania przejawów nieobyczajnego i/lub komercyjnego wykorzystywania znaku.
KWESTA ON-LINE