Facebook

Wspomnienia

Zygmunt Kujawski “Relacja z Powstania”

Tekst artykułu został opublikowany w “Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” – Suplement do tomu CXXXIX, Nr 7/2003, Warszawa 2003 – “Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego”.
KWESTA ON-LINE