Facebook

Struktura

 

Władze Komitetu stanowią:

 

Zarząd w składzie:

 

- Piotr Sikorski – Przewodniczący

- Stanisław Wyganowski – Wiceprzewodniczący

- Wiesław Paluszyński – Wiceprzewodniczący

- Jacek Bartnicki – Sekretarz

- Grażyna Krysiak – Skarbnik

- Anna Roczkowska – członek

- Włodzimierz Panak – członek

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

- Witold Kon – Przewodniczący

- Jan Nowak

- Maria Wałęza

 

 

Komitet wykonuje swoje codzienne zadania poprzez Komisje.

 

Poniżej kontakty z szefami Komisji:

 

 

praga.andrzej@gmail.com

KWESTA ON-LINE