Facebook

Z żałobnej karty

Danuta Winiarska – „Słoninka” (1925 – 2015)

 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. zmarła w Warszawie Danuta Winiarska z domu Gawin – „Słoninka” – urodzona w dniu 11 marca 1925 r. w Warszawie, córka Marcelego i Janiny.

 

Od 1943 r. w konspiracji, uczestniczka akcji „Sonderwagen”

 

W Batalionie „Zośka” od dnia początku jego istnienia, w kompanii „Maciek” II pluton jako sanitariuszka.

 

Ciężko ranna w dniu 7 sierpnia 1944 r., wyszła z Warszawy z ludnością cywilną, wywieziona wraz z matką na roboty do Niemiec.

 

Po wojnie wykonywała zawód urzędniczki, mieszkała w Warszawie.

 

Odznaczona m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Siostra Jerzego Gawina „Miecza”, „Słonia”, żołnierza Kompanii „Rudy”, pluton „Felek” – ostatniego dowódcy plutonu, poległego w dniu 23 września 1944 r. w rejonie ul. Solec.

 

Danuta Winiarska została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w grobie rodzinnym (kwatera 340, rząd 5, grób 6).

KWESTA ON-LINE