Facebook

Rajd szlakiem Baczyńskiego

Serdecznie państwa zapraszamy na kolejną, drugą już grę terenową organizowaną przez nasze Stowarzyszenie, która odbędzie się w Warszawie w dniu 18 września 2021 r. (sobota) w godz. 9.00–18.00. Tym razem podążymy śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, najwybitniejszego przedstawiciela poetów pokolenia Kolumbów, w związku z ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Gra skierowana jest do osób bez ograniczenia wieku, której celem jest upowszechnienie wiedzy o poecie, żołnierzu, oraz zdobycie wiedzy o życiu, roli i udziale Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w konspiracji w szeregach batalionu ”Zośka” oraz w Powstaniu Warszawskim jako żołnierza batalionu „Parasol”.

 

Idea zorganizowania rajdu ma ścisły związek z celami statutowymi Komitetu, w tym podejmowaniu wszelkich działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, czynach i historii batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol”.

 

Rajd jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 

Zasady Rajdu:

 

1.Uczestnicy pokonują trasę rajdu w dowolny sposób (pieszo, na rowerze, przy użyciu komunikacji miejskiej, samochodem) i docierają do wyznaczonych ośmiu stacji rajdu, na których usłyszą historię o danym miejscu w nawiązaniu do życia, twórczości i działalności konspiracyjnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

2. Po wysłuchaniu historii związanej z każdym punktem rajdu, każdy uczestnik będzie musiał wykonać zadanie (odpowiedzieć na pytania, sfotografować dany obiekt, znaleźć miejsce pamięci, rozwiązać zagadkę, itp).

 

3. Po wykonaniu zadania Organizator na każdej stacji rajdu, na wydrukowanej karcie rajdu w dowód wykonania zadania będzie przybijał pieczątkę każdemu uczestnikowi.

 

4. Zakończenie rajdu osiąga się w momencie dotarcia do wszystkich ośmiu stacji rajdu, wykonania wyznaczonych przez Organizatorów zadań oraz zebrania wszystkich pieczątek na karcie rajdu.

 

5. Organizator przewidział nagrody dla uczestników rajdu, którzy będą wyróżniać się wiedzą i którzy najszybciej pokonają trasę rajdu, zgodnie z odmierzonym i zapisanym przez organizatorów na początku i końcu gry czasem, w którym dany uczestnik/zespół rozpocznie i zakończy grę.

 

Zgłoszenia na Rajd:

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać mailowo po zapoznaniu się z Regulaminem Rajdu oraz po wypełnieniu formularza Zgłoszenia oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisaniu i odesłaniu ich na adres rajdzoskaiparasol@gmail.com w terminie do dnia 16 września 2021 r. (czwartek).

 

2. W rajdzie mogą wziąć udział zarejestrowani pojedynczy uczestnicy bądź uczestnicy pogrupowani w zespoły wynoszące od 2 do 5 osób.

 

3. Po dokonaniu rejestracji, na adres mailowy osoby/zespołu zgłaszającej/ego chęć wzięcia udziału w Rajdzie, Organizator wyśle informację, o której godzinie dany uczestnik/zespół rozpoczyna udział w grze terenowej.

 

4. Gra rozpoczyna się ze stacji nr 1 tj. ul. Hołówki 3 – domu, w którym w czasie okupacji mieszkał Krzysztof Kamil Baczyński i z którego wyszedł do Powstania.

 

5. Pakiet startowy wraz z kartą do gry będzie gotowy do pobrania ze stacji nr 1 zgodnie z indywidualnie wyznaczonym czasem rozpoczęcia gry każdemu uczestnikowi/zespołowi przez Organizatora.

 

6. Regulamin Rajdu, formularz Zgłoszenia oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zamieszczone są tutaj:

Regulamin Rajdu – plik pdf;

Formularz zgłoszenia – osoba pełnoletnia - plik pdf, plik docx;

Formularz zgłoszenia – osoba niepełnoletnia – plik pdf, plik docx;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia – plik pdf, plik docx;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia – plik pdf, plik docx

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do rejestracji i udziału w rajdzie!

 

KWESTA ON-LINE