Facebook

1% podatku

Z uwagi na to, że Społeczny Komitet jest organizacją pożytku publicznego każda osoba fizyczna rozliczająca się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych jest uprawniona do przekazania 1% obliczonego podatku na Społeczny Komitet (art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 45c ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

KWESTA ON-LINE